1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

    1. Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge, și să vindece orice boală și orice neputință.
    1. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui;
    1. Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacob, fiul lui Alfeu, și Tadeu;
    1. Simon Canaaneul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.

Alegerea apostolilor
(Mc 3,14-19; Lc 6,12-16)

Capitolul 10

1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge, și să vindece orice boală și orice neputință. 2 Numele a celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui; 3 Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacob, fiul lui Alfeu, și Tadeu; b 4 Simon Canaaneul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.

 

Note de subsol


a Numele celor doisprezece apostoli: Shime`ôn (ebr.) = Dumnezeu a ascultat; Petros (gr.) = piatră; Andreas (gr.) = bărbătos; Ya`âkob (ebr.) = Dumnezeu să protejeze; Zabdi`el (ebr.) = Dumnezeu a dat; Yehôhanan (ebr.) = Iahve este îndurător; Filippos (gr.) = iubitor de cai; Bar-Tolmây (aram.) = fiul lui Tolmai (al impurului); Teôma` (ebr.) = geamăn; Mattateyâh (ebr.) = darul lui Dumnezeu; Halpây (aram.) = Dumnezeu dă peste măsură; Todday (aram.) = pieptos; Qannaya (ebr.) = gelos pentru Dumnezeu; Yehudâh (ebr.) = preamărit este Dumnezeu; `Ish saqqarya (aram.) = om fals, ipocrit (după alţii `Ish Qeryiôt = om din Qeriot).
b Unele manuscrise adaugă: Lebbaios = inimos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro