1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge, și să vindece orice boală și orice neputință.
  1. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui;
  1. Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacob, fiul lui Alfeu, și Tadeu;
  1. Simon Canaaneul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.
  1. Isus i-a trimis pe aceștia doisprezece poruncindu-le: "Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în cetatea samaritenilor.
  1. Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
  1. Mergând, predicați: "S-a apropiat împărăția cerurilor".

Alegerea apostolilor
(Mc 3,14-19; Lc 6,12-16)

Capitolul 10

1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge, și să vindece orice boală și orice neputință. 2 Numele a celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui; 3 Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacob, fiul lui Alfeu, și Tadeu; b 4 Simon Canaaneul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.

Misiunea apostolilor
(Mc 6,7-13; Lc 9,1-6; 10,3-11)
    5 Isus i-a trimis pe aceștia doisprezece poruncindu-le: "Să nu mergeți pe calea păgânilor c și să nu intrați în cetatea samaritenilor d. 6 Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 Mergând, predicați: "S-a apropiat împărăția cerurilor".

 

Note de subsol


a Numele celor doisprezece apostoli: Shime`ôn (ebr.) = Dumnezeu a ascultat; Petros (gr.) = piatră; Andreas (gr.) = bărbătos; Ya`âkob (ebr.) = Dumnezeu să protejeze; Zabdi`el (ebr.) = Dumnezeu a dat; Yehôhanan (ebr.) = Iahve este îndurător; Filippos (gr.) = iubitor de cai; Bar-Tolmây (aram.) = fiul lui Tolmai (al impurului); Teôma` (ebr.) = geamăn; Mattateyâh (ebr.) = darul lui Dumnezeu; Halpây (aram.) = Dumnezeu dă peste măsură; Todday (aram.) = pieptos; Qannaya (ebr.) = gelos pentru Dumnezeu; Yehudâh (ebr.) = preamărit este Dumnezeu; `Ish saqqarya (aram.) = om fals, ipocrit (după alţii `Ish Qeryiôt = om din Qeriot).
b Unele manuscrise adaugă: Lebbaios = inimos.
c Drumul care trece printr-un teritoriu locuit de păgâni, adică de cei care nu erau evrei.
d Samaritenii erau evreii care au rămas după deportarea majorităţii populaţiei în Asiria, în 721 î.C. şi colonii păgâni aduşi de regele Asiriei. Aceştia din urmă au asimilat în parte religia evreilor: acceptau Cartea Sfântă a lui Moise şi tăierea împrejur, dar nu participau la cultul religios în templul din Ierusalim, ci îşi construiseră un templu propriu pe muntele Garizim. Până la distrugerea templului din Ierusalim erau dispreţuiţi de evrei, iar evreii în trecere nu erau găzduiţi în satele samaritenilor. Această ostilitate se va reduce după sec. I d.C.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro