1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. Isus i-a trimis pe aceștia doisprezece poruncindu-le: "Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în cetatea samaritenilor.
  1. Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
  1. Mergând, predicați: "S-a apropiat împărăția cerurilor".
  1. Vindecați-i pe cei bolnavi, înviați-i pe cei morți, curățați-i pe cei leproși, alungați-i pe diavoli. În dar ați primit, în dar să dați.
  1. Nu luați nici aur, nici argint, nici ban la brâu,
  1. nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălțăminte și nici toiag, pentru că cine lucrează are dreptul la hrană.
  1. În cetatea sau în satul în care intrați, interesați-vă cine este om vrednic și rămâneți acolo până când plecați.
  1. Intrând în casă, salutați.
  1. Și dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei; însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
  1. Dacă cineva nu vă primește și nu ascultă cuvintele voastre, ieșind din casa și din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre.
  1. Adevăr vă spun: mai ușor va fi în ziua judecății pentru pământul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea.
  1. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți, așadar, înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbeii.

Alegerea apostolilor
(Mc 3,14-19; Lc 6,12-16)

Capitolul 10Misiunea apostolilor
(Mc 6,7-13; Lc 9,1-6; 10,3-11)
    5 Isus i-a trimis pe aceștia doisprezece poruncindu-le: "Să nu mergeți pe calea păgânilor c și să nu intrați în cetatea samaritenilor d. 6 Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 Mergând, predicați: "S-a apropiat împărăția cerurilor". 8 Vindecați-i pe cei bolnavi, înviați-i pe cei morți, curățați-i pe cei leproși, alungați-i pe diavoli. În dar ați primit, în dar să dați. 9 Nu luați nici aur, nici argint, nici ban la brâu, 10 nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălțăminte și nici toiag, pentru că cine lucrează are dreptul la hrană. 11 În cetatea sau în satul în care intrați, interesați-vă cine este om vrednic și rămâneți acolo până când plecați. 12 Intrând în casă, salutați. 13 Și dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei; însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă cineva nu vă primește și nu ascultă cuvintele voastre, ieșind din casa și din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. 15 Adevăr vă spun: mai ușor va fi în ziua judecății pentru pământul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea.

Persecuțiile împotriva discipolilor
(Mc 13,9-13; Lc 21,12-17)
    16 Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți, așadar, înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbeii.

 

Note de subsol


c Drumul care trece printr-un teritoriu locuit de păgâni, adică de cei care nu erau evrei.
d Samaritenii erau evreii care au rămas după deportarea majorităţii populaţiei în Asiria, în 721 î.C. şi colonii păgâni aduşi de regele Asiriei. Aceştia din urmă au asimilat în parte religia evreilor: acceptau Cartea Sfântă a lui Moise şi tăierea împrejur, dar nu participau la cultul religios în templul din Ierusalim, ci îşi construiseră un templu propriu pe muntele Garizim. Până la distrugerea templului din Ierusalim erau dispreţuiţi de evrei, iar evreii în trecere nu erau găzduiţi în satele samaritenilor. Această ostilitate se va reduce după sec. I d.C.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro