1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

    1. Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi
    1. ca să-i spună: "Tu ești cel care trebuie să vină, sau să așteptăm un altul?"
    1. Isus le-a răspuns: "Mergeți și spuneți-i lui Ioan ceea ce auziți și vedeți:
    1. orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună.
    1. Și fericit este cel care nu se scandalizează de mine".

Capitolul 11
VI. NECREDINȚA
ȘI ÎMPOTRIVIREA IUDEILOR


Mărturia lui Isus despre Ioan
(Lc 7,18-35)
    2 Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi 3 ca să-i spună: "Tu ești cel care trebuie să vină, sau să așteptăm un altul?" a 4 Isus le-a răspuns: "Mergeți și spuneți-i lui Ioan ceea ce auziți și vedeți: 5 orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. 6 Și fericit este cel care nu se scandalizează de mine".
    

 

Note de subsol


a În tradiţia biblică, expresia cel care vine are un sens mesianic. Nedumerirea discipolilor lui Ioan provine din constatarea că Isus nu se comportă ca acel Mesia descris în predica Botezătorului (Mt 3,11-12).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro