1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

    1. Atunci unii dintre cărturari și farisei i-au spus: "Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine".
    1. Dar el le-a răspuns: "Această generație rea și adulteră cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul:
    1. așa cum Iona a fost trei zile și trei nopți în burta peștelui, tot așa Fiul Omului va fi trei zile și trei nopți în sânul pământului.
    1. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și iată aici unul mai mare decât Iona.
    1. Regina din Sud se va ridica la judecată cu generația aceasta și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată aici unul mai mare decât Solomon.

Spicele rupte și respectarea sâmbetei
(Mc 2,23-28; Lc 6,1-5)

Capitolul 12

38 Atunci unii dintre cărturari și farisei i-au spus: "Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine". 39 Dar el le-a răspuns: "Această generație rea și adulteră f cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul: 40 așa cum Iona a fost trei zile și trei nopți în burta peștelui, tot așa Fiul Omului va fi trei zile și trei nopți în sânul pământului. 41 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și iată aici unul mai mare decât Iona. 42 Regina din Sud g se va ridica la judecată cu generația aceasta și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată aici unul mai mare decât Solomon.

 

Note de subsol


f În VT relaţia dintre Dumnezeu şi poporul său este deseori descrisă ca o legătură de iubire dintre mire şi mireasă: Os 1-3, Ier 2,2 şi Is 54,4-8. Orice încălcare a legământului încheiat cu Dumnezeu este numită adulter (Ier 2,20; 31,3; Ez 16,1-43).
g Sudul Arabiei, numită şi Sheba (1Rg 10,1-13).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro