1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

    1. Pe când mai vorbea încă mulțimilor, iată că mama și frații lui stăteau afară, căutând să-i vorbească.
    1. Atunci i-a spus cineva: "Iată, mama și frații tăi stau afară și vor să-ți vorbească ".
    1. Dar el i-a răspuns celui care îi vorbise: "Cine este mama mea și cine sunt frații mei?"
    1. Și, întinzându-și mâna spre discipolii săi, a spus: "Iată mama mea și frații mei!
    1. Căci oricine face voința Tatălui meu din ceruri acela îmi este și frate și soră și mamă".

Spicele rupte și respectarea sâmbetei
(Mc 2,23-28; Lc 6,1-5)

Capitolul 12
Mama și frații lui Isus
(Mc 3,31-35; Lc 8,19-21)
    46 Pe când mai vorbea încă mulțimilor, iată că mama și frații lui i stăteau afară, căutând să-i vorbească. 47 Atunci i-a spus cineva: "Iată, mama și frații tăi stau afară și vor să-ți vorbească " j. 48 Dar el i-a răspuns celui care îi vorbise: "Cine este mama mea și cine sunt frații mei?" 49 Și, întinzându-și mâna spre discipolii săi, a spus: "Iată mama mea și frații mei! 50 Căci oricine face voința Tatălui meu din ceruri acela îmi este și frate și soră și mamă".

 

Note de subsol


i Expresia fraţii lui Isus a fost interpretată încă din primele secole creştine în trei feluri: A. "Fraţii lui Isus" ar fi fraţi de sânge ai lui Isus, el fiind "primul născut". Dar: 1) în familia ebraică femeia nu are autoritate: ea este supusă tatălui sau soţului său, iar după moartea acestuia, fiilor adulţi. Totuşi aici Maria este menţionată ca reprezentantă a familei; 2) când sfânta familie merge în pelerinaj la templu, nu sunt menţionaţi alţi copii; dacă ar fi avut alţii, aceştia ar fi rămas împreună cu Maria acasă; 3) niciodată în NT nu se vorbeşte despre alţi fii ai Mariei. Faptul că Isus este numit primul născut, nu înseamnă că Maria ar mai fi avut fii: termenul mai este folosit în Col 1,15 unde Isus este numit "primul născut al Tatălui". Or, Dumnezeu Tatăl nu are alţi fii; oamenii sunt doar creaţi de el, nu născuţi. B. "Fraţii lui Isus" ar fi fost fraţi vitregi ai lui Isus, copii ai lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Dar: 1) această interpretare nu are o bază istorică: ea se inspiră din literatura apocrifă (Protoevanghelia lui Iacob); 2) aceşti "fraţi" nu sunt menţionaţi în relatarea pelerinajului la templu; 3) genealogiile (Mt 1,1-16; Lc 3,23-38) îl prezintă pe Isus ca moştenitor al promisiunilor mesianice, prin Iosif; dacă Iosif ar fi avut alţi fii dintr-o căsătorie anterioară, unul dintre ei ar fi trebuit să fie moştenitorul liniei mesianice. C. În vocabularul ebraic şi aramaic nu există un cuvânt pentru a descrie rudenia apropiată (văr, cumnat) folosindu-se cuvântul "frate": Abraham îl numeşte pe nepotul său Lot "frate" (Gen 13,8; 14,14.16); Laban, unchiul lui Iacob, îl numeşte pe acesta frate (Gen 29,12.15). VT conţine atât în textul ebraic cât şi în traducerea greacă a LXX multe astfel de exemple. Pentru a specifica gradul de rudenie, într-un document juridic, de exemplu, pentru noţiunea de văr se scrie: "Fiul fratelui tatălui..." (Lev 10,4).
j Multe manuscrise omit v. 47.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro