1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 16

    1. Și eu îți zic: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea și porțile iadului nu o vor birui.

Semnul din cer
(Mc 8,11-13; Lc 12,54-56)

Capitolul 16

18 Și eu îți zic: tu ești Petru și pe această piatră e voi zidi Biserica mea și porțile iadului f nu o vor birui.

 

Note de subsol


e Piatra (de temelie) are un simbolism bogat şi profund în VT şi în literatura rabinică. După cosmologia ebraică, pământul ar fi apărut în oceanul primar ca o stâncă (piatra cosmică) aruncată de Dumnezeu pentru a fi temelia pământului. Stânca aceasta este identificată cu aceea a muntelui Moria pe care era construită Sfânta Sfintelor. Această stâncă era astfel considerată ca origine a pământului şi în acelaşi timp piatra de boltă ce conduce spre viitorul paradis (poarta cerului). Această idee o găsim în Iob 38,6; Is 8 şi 28, Targumul lui Iohanan şi în Talmud. Iudaismul aplica deja acest simbol persoanelor. Astfel în Is 51,1, Abraham este numit stâncă (piatră). Faptul că Isus schimbă numele lui Simon în Petru (aram. Kefa) = piatră, stâncă, este un indiciu clar că vrea să întemeieze Biserica pe credinţa lui şi nu pe credinţa colectivă a apostolilor.
f Porţile iadului: expresie cu sens metaforic desemnând puterile răului care luptă împotriva Bisericii. Deşi în simbolismul porţii nu intră decât ideea de apărare, ocrotire a locuitorilor, prin adăugarea prepoziţiei kata, i se dă verbului sensul de agresivitate.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro