1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 18

    1. De aceea împărăția cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie contul cu servitorii săi.
    1. Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanți.
    1. Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soția, copiii și tot ce avea și să achite datoria.

Cine este cel mai mare?
(Mc 9,33-37; Lc 9,46-48)

Capitolul 18Parabola servitorului neîndurător

    23 De aceea împărăția cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie contul cu servitorii săi. 24 Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanți i. 25 Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el j, soția, copiii și tot ce avea și să achite datoria.

 

Note de subsol


i Talantul este o unitate de măsură a metalelor preţioase în Grecia antică. Un talant echivalează cu 34,273 kg, sau 6.000 de dinari. Dacă e vorba de aur, suma este enormă (34 de tone de aur). Pentru a ne face o idee: venitul anual al regelui Solomon era de 666 de talanţi de aur (1Rg 10,14) şi al lui Irod era de 900 de talanţi.
j Ceea ce se obţinea prin vânzarea unui sclav varia între 500 şi maxim 2.000 de dinari (0,3 talanţi).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro