1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 19

  1. Și iată că a venit un om la el și i-a zis: "Învățătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să am viața veșnică?"
  1. El i-a răspuns: "De ce mă întrebi despre ceea ce este bun? Unul este Cel Bun; dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile!"
  1. L-a întrebat: "Care?" Atunci Isus i-a zis: "Să nu ucizi! Să nu comiți adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă!
  1. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta! și: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!"
  1. Tânărul i-a zis: "Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipsește?"
  1. Isus i-a zis: "Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde ceea ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-mă!"
  1. Când a auzit tânărul acest cuvânt, a plecat întristat pentru că avea multe bogății.
  1. Atunci Isus le-a spus discipolilor săi: "Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăția cerurilor.
  1. Din nou vă spun: mai ușor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului, decât ca un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu".
  1. Când au auzit discipolii, au rămas foarte nedumeriți și spuneau: "Atunci cine se poate mântui?"
  1. Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni acest lucru este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
  1. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis: "Iată, noi am lăsat toate și te-am urmat, deci care va fi partea noastră?"
  1. Dar Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că voi care m-ați urmat, la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul măririi sale, veți sta și voi pe douăsprezece tronuri ca să judecați cele douăsprezece triburi ale lui Israel.
  1. Și oricine va fi părăsit case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soție, sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică.

IX. ACTIVITATEA LUI ISUS
ÎN IUDEEA ȘI IERUSALIM


Căsătoria și divorțul
(Mc 10,1-12)

Capitolul 19Tânărul bogat
(Mc 10,17-31; Lc 18,18-30)
    16 Și iată că a venit un om la el și i-a zis: "Învățătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să am viața veșnică?" 17 El i-a răspuns: "De ce mă întrebi despre ceea ce este bun? Unul este Cel Bun; f dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile!" 18 L-a întrebat: "Care?" Atunci Isus i-a zis: "Să nu ucizi! Să nu comiți adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! 19 Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta! și: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!" 20 Tânărul i-a zis: "Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipsește?" 21 Isus i-a zis: "Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde ceea ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-mă!" 22 Când a auzit tânărul acest cuvânt, a plecat întristat pentru că avea multe bogății.
     23 Atunci Isus le-a spus discipolilor săi: "Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. 24 Din nou vă spun: mai ușor este ca o cămilă g să treacă prin urechea acului, decât ca un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu".
     25 Când au auzit discipolii, au rămas foarte nedumeriți și spuneau: "Atunci cine se poate mântui?" 26 Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni acest lucru este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
     27 Atunci Petru a luat cuvântul și a zis: "Iată, noi am lăsat toate și te-am urmat, deci care va fi partea noastră?" 28 Dar Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că voi care m-ați urmat, la reînnoirea h tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul măririi sale, veți sta și voi pe douăsprezece tronuri ca să judecați cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 29 Și oricine va fi părăsit case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soție i, sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică.

 

Note de subsol


f Unele manuscrise adaugă: Dumnezeu.
g Vezi n. Lc 18,25.
h Termenul indică reînnoirea mesianică cu care va fi inaugurat timpul mântuirii (Is 7,21-22; Ez 40,48; 2Pt 3,10-13).
i Câteva manuscrise omit: sau soţie.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro