1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 20

    1. Urcând spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipoli și le-a spus pe drum:
    1. "Iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte,
    1. îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit, dar a treia zi va învia".

Parabola lucrătorilor în vie

Capitolul 20A treia anunțare a morții și învierii lui Isus
(Mc 10,32-34; Lc 18,31-34)
    17 Urcând spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte pe cei doisprezece discipoli c și le-a spus pe drum: 18 "Iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte, 19 îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit, dar a treia zi va învia".

 

Note de subsol


c Unele manuscrise omit: discipoli.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro