1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 21

  1. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli
  1. spunându-le: "Mergeți în satul dinaintea voastră și veți găsi îndată o măgăriță legată și cu ea un mânz. Dezlegați-i și aduceți-i la mine.
  1. Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneți: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»".
  1. Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
  1. Spuneți fiicei Sionului: Iată regele tău vine la tine blând, așezat pe o măgăriță și pe un mânz, puiul unui animal de povară.
  1. Discipolii s-au dus și au făcut după cum le-a poruncit Isus.
  1. Au adus măgărița și mânzul, au așternut hainele pe ei, iar el s-a așezat deasupra.
  1. Atunci mulțimea numeroasă și-a întins hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum.
  1. Mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau: "Osana! Fiul lui David! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor!"
  1. Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat și spunea: "Cine este acesta?"
  1. Iar mulțimile spuneau: "Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii".
  1. Apoi Isus a intrat în templu și a început să-i alunge pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei.
  1. Și le spunea: "Este scris: Casa mea se va numi casă de rugăciune. Voi însă o faceți peștera tâlharilor".
  1. Atunci orbi și șchiopi s-au apropiat de el, în templu, iar el i-a vindecat.
  1. Dar arhiereii și cărturarii, văzând minunile pe care le-a făcut și pe copiii care strigau în templu: "Osana, Fiului lui David!", au fost cuprinși de indignare
  1. și i-au spus: "Auzi ce zic aceștia?" Dar Isus le-a spus: "Da! Nu ați citit niciodată: Din gura copiilor și a sugarilor ți-ai pregătit laudă?"

Intrarea lui Isus în Ierusalim
(Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; In 12,12-16)

Capitolul 21

1 Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe a, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli 2 spunându-le: "Mergeți în satul dinaintea voastră și veți găsi îndată o măgăriță b legată și cu ea un mânz. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. 3 Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneți: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»". 4 Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
5     Spuneți fiicei Sionului:
    Iată regele tău vine la tine blând,
    așezat pe o măgăriță și pe un mânz,
    puiul unui animal de povară
 c.
6 Discipolii s-au dus și au făcut după cum le-a poruncit Isus. 7 Au adus măgărița și mânzul, au așternut hainele pe ei, iar el s-a așezat deasupra. 8 Atunci mulțimea numeroasă și-a întins hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. 9 Mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau:
    "Osana! d Fiul lui David!
    Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
    Osana
în înaltul cerurilor!"
10 Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat și spunea: "Cine este acesta?" 11 Iar mulțimile spuneau: "Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii".

Alungarea vânzătorilor din templu
(Mc 11,15-18; Lc 19,45-48; In 2,13-22)
    12 Apoi Isus a intrat în templu e și a început să-i alunge pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei. 13 Și le spunea: "Este scris:
    Casa mea se va numi casă de rugăciune.
    Voi însă o faceți peștera tâlharilor".
     14 Atunci orbi și șchiopi s-au apropiat de el, în templu, iar el i-a vindecat. 15 Dar arhiereii și cărturarii, văzând minunile pe care le-a făcut și pe copiii care strigau în templu: "Osana, Fiului lui David!", au fost cuprinși de indignare 16 și i-au spus: "Auzi ce zic aceștia?" Dar Isus le-a spus: "Da! Nu ați citit niciodată: Din gura copiilor și a sugarilor ți-ai pregătit laudă?"

 

Note de subsol


a Betfaghe (aram.) = casa smochinelor necoapte. Este un sat aşezat pe partea orientală a Muntelui Măslinilor. Actualmente se numeşte Keh-et-Tur.
b Măgăriţa era în VT (Jud 5,10) animalul de călărie folosit de conducători în timp de pace. Pentru războaie foloseau caii. În continuarea textului din Zaharia, pe care-l citează Matei, profetul anunţă timpul mesianic când Dumnezeu va distruge carele de război ale lui Efraim şi caii Ierusalimului. Aclamaţia: "Osana Fiului lui David" şi gestul intrării în Ierusalim pe o măgăriţă înseamnă că Isus este mesia şi rege.
c Lit.: puiul celui de sub jug.
d Osana este transcrierea cuvântului ebraic hoshia-na care literar înseamnă "ajută-mă, te rog", "salvează-mă", "mântuieşte-mă". Iniţial era un strigăt de implorare, dar cu timpul a devenit o expresie de bucurie şi aşteptare mesianică.
e Multe manuscrise adaugă: lui Dumnezeu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro