1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

  1. În ziua aceea au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat:
  1. "Învățătorule, Moise a spus: Dacă cineva moare fără a avea copii, fratele s-o ia în căsătorie pe soția lui și să-i ridice urmași fratelui său.
  1. Erau la noi șapte frați. Primul s-a însurat și a murit, dar nu avea urmași și a lăsat soția fratelui său.
  1. Tot la fel și al doilea și al treilea, până la al șaptelea.
  1. În urma tuturor a murit și femeia.
  1. Așadar, la înviere căruia dintre cei șapte îi va fi soție? Căci toți șapte au avut-o".
  1. Răspunzând, Isus le-a zis: "Vă înșelați pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
  1. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în cer.
  1. Cât despre învierea din morți, nu ați citit ceea ce v-a fost spus de Dumnezeu:
  1. Eu sunt Dumnezeul lui Abraham și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? Însă el nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii".
  1. Și mulțimile care ascultau au rămas uimite de învățătura lui.

Parabola invitaților la nuntă
(Lc 14,15-24)

Capitolul 22Saduceii și învierea
(Mc 12,18-27; Lc 20,27-40)
    23 În ziua aceea au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat: 24 "Învățătorule, Moise a spus: Dacă cineva moare fără a avea copii, fratele s-o ia în căsătorie pe soția lui și să-i ridice urmași fratelui său. 25 Erau la noi șapte frați. Primul s-a însurat și a murit, dar nu avea urmași și a lăsat soția fratelui său. 26 Tot la fel și al doilea și al treilea, până la al șaptelea. 27 În urma tuturor a murit și femeia. 28 Așadar, la înviere căruia dintre cei șapte îi va fi soție? Căci toți șapte au avut-o".
     29 Răspunzând, Isus le-a zis: "Vă înșelați pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 30 Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii c în cer. 31 Cât despre învierea din morți, nu ați citit ceea ce v-a fost spus de Dumnezeu: 32 Eu sunt Dumnezeul lui Abraham și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? Însă el nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii". 33 Și mulțimile care ascultau au rămas uimite de învățătura lui.

 

Note de subsol


c Multe manuscrise adaugă: lui Dumnezeu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro