1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

  1. Auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc,
  1. iar unul dintre ei, învățat al Legii, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat:
  1. "Învățătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?"
  1. El i-a zis: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău.
  1. Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă.
  1. Iar a doua este asemenea acesteia: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
  1. În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea și Profeții".

Parabola invitaților la nuntă
(Lc 14,15-24)

Capitolul 22Porunca cea mai mare
(Mc 12,28-34; Lc 10,25-28)
    34 Auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc, 35 iar unul dintre ei, învățat al Legii d, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat: 36 "Învățătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?" 37 El i-a zis: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău e. 38 Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. 40 În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea și Profeții".

 

Note de subsol


d Unele manuscrise omit: învăţat al Legii.
e Tradiţia ebraică interpreta cele trei facultăţi ca aspecte diferite în care trebuie exprimată şi actualizată iubirea faţă de Dumnezeu: inima înseamnă dedicarea religioasă lui Dumnezeu; sufletul (viaţa) implică dăruirea de sine până la martiriu; puterea, care apare în Mc 12,30 şi Lc 10,27 (adică bunurile, proprietatea), înseamnă dăruirea bunurilor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro