1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 23

  1. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor: nici voi nu intrați și nici pe cei care ar voi să intre nu-i lăsați să intre.
  1. .
  1. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi străbateți marea și uscatul ca să faceți măcar un prozelit și când l-ați găsit, îl sortiți iadului, de două ori mai mult ca voi.
  1. Vai vouă, călăuze oarbe care ziceți: «Dacă cineva jură pe templu, nu-i nimic; dar dacă cineva jură pe aurul templului este obligat».
  1. Proști și orbi! Ce este mai mare: aurul sau templul care sfințește aurul?
  1. Și: «Dacă cineva jură pe altar, nu-i nimic; dar dacă cineva jură pe darul de pe el, este obligat».
  1. Orbilor! Ce este mai mare: darul sau altarul care sfințește darul?
  1. Așadar, cine jură pe altar jură pe el și pe tot ce se află pe el.
  1. Iar cine jură pe templu, jură pe el și pe cel care locuiește în el.
  1. Și cine jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel care șade pe el.
  1. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimion, dar lăsați la o parte părțile cele mai grele din Lege: dreptatea, îndurarea, credința. Acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați.
  1. Călăuze oarbe! Voi strecurați țânțarul, dar înghițiți cămila.
  1. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi curățați exteriorul paharului și al farfuriei, dar în interior sunt pline de jaf și necumpătare.
  1. Fariseu orb! Curăță mai întâi interiorul paharului ca să devină curat și exteriorul lui.
  1. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Vă asemănați cu mormintele văruite care apar pe dinafară frumoase, dar în interior sunt pline cu oase de morți și cu toată putreziciunea.
  1. Tot așa și voi, pe dinafară păreți drepți înaintea oamenilor, dar înăuntru sunteți plini de ipocrizie și nelegiuire.
  1. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi zidiți mormintele profeților și împodobiți monumentele drepților
  1. și spuneți: «Dacă am fi trăit în zilele părinților noștri, n-am fi fost complici cu ei la vărsarea sângelui profeților».
  1. Astfel voi înșivă dați mărturie împotriva voastră că sunteți fiii celor ce au ucis profeții!
  1. Dar voi întreceți măsura părinților voștri.
  1. Șerpilor, pui de vipere! Cum veți scăpa de condamnarea la iad?
  1. Iată, tocmai de aceea trimit la voi profeți, înțelepți și cărturari. Pe unii dintre ei îi veți ucide și îi veți răstigni, pe alții îi veți biciui în sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate,
  1. ca să cadă asupra voastră tot sângele nevinovat vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați ucis între sanctuar și altar.
  1. Adevăr vă spun: toate acestea vor veni peste această generație.

Denunțarea fariseilor și cărturarilor
(Mc 12,38-40; Lc 11,37-52)

Capitolul 23

13 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor: nici voi nu intrați și nici pe cei care ar voi să intre nu-i lăsați să intre. 14  f.
     15 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi străbateți marea și uscatul ca să faceți măcar un prozelit și când l-ați găsit, îl sortiți iadului g, de două ori mai mult ca voi.
     16 Vai vouă, călăuze oarbe care ziceți: «Dacă cineva jură pe templu, nu-i nimic; dar dacă cineva jură pe aurul templului este obligat». 17 Proști și orbi! Ce este mai mare: aurul sau templul care sfințește aurul? 18 Și: «Dacă cineva jură pe altar, nu-i nimic; dar dacă cineva jură pe darul de pe el, este obligat». 19 Orbilor! h Ce este mai mare: darul sau altarul care sfințește darul? 20 Așadar, cine jură pe altar jură pe el și pe tot ce se află pe el. 21 Iar cine jură pe templu, jură pe el și pe cel care locuiește în el. 22 Și cine jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel care șade pe el.
     23 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimion, dar lăsați la o parte părțile cele mai grele din Lege: dreptatea, îndurarea, credința. Acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați. 24 Călăuze oarbe! Voi strecurați țânțarul, dar înghițiți cămila.
     25 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi curățați exteriorul paharului și al farfuriei, dar în interior sunt pline de jaf și necumpătare. 26 Fariseu orb! Curăță mai întâi interiorul paharului i ca să devină curat și exteriorul lui.
     27 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Vă asemănați cu mormintele văruite care apar pe dinafară frumoase, dar în interior sunt pline cu oase de morți și cu toată putreziciunea. 28 Tot așa și voi, pe dinafară păreți drepți înaintea oamenilor, dar înăuntru sunteți plini de ipocrizie și nelegiuire.
     29 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți! Voi zidiți mormintele profeților și împodobiți monumentele drepților 30 și spuneți: «Dacă am fi trăit în zilele părinților noștri, n-am fi fost complici cu ei la vărsarea sângelui profeților». 31 Astfel voi înșivă dați mărturie împotriva voastră că sunteți fiii celor ce au ucis profeții! 32 Dar voi întreceți măsura părinților voștri.
     33 Șerpilor, pui de vipere! Cum veți scăpa de condamnarea la iad? 34 Iată, tocmai de aceea trimit la voi profeți, înțelepți și cărturari. Pe unii dintre ei îi veți ucide și îi veți răstigni, pe alții îi veți biciui în sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate, 35 ca să cadă asupra voastră tot sângele nevinovat vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia j, pe care l-ați ucis între sanctuar și altar. 36 Adevăr vă spun: toate acestea vor veni peste această generație.

 

Note de subsol


f Puţine manuscrise au v. 14: Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor ipocriţi. Voi mâncaţi casele văduvelor şi vă rugaţi îndelung cu prefăcătorie. Pentru aceasta veţi primi o condamnare mai aspră. Textul este luat probabil din Mc 12,40 şi Lc 20,47.
g Lit.: când a devenit, îl faceţi fiu al Gheenei.
h Unele manuscrise importante au: proşti şi orbi, probabil pentru a păstra paralelismul cu v. 17.
i Multe manuscrise importante adaugă: şi al farfuriei.
j Lit.: Iahve binecuvântează. Despre uciderea lui Zaharia vezi 2Cr 24,20-21.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro