1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 24

  1. Atunci vă vor da la tortură și vă vor ucide; veți fi urâți de toate națiunile, din cauza numelui meu.
  1. Atunci mulți se vor scandaliza, se vor trăda unii pe alții și se vor urî între ei.
  1. Mulți profeți falși se vor ridica și vor înșela pe mulți.
  1. Din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci.
  1. Însă cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit.
  1. Și această evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca mărturie pentru toate națiunile. Atunci va veni sfârșitul.

X. DISCURSUL ESCATOLOGIC

Anunțarea distrugerii templului
(Mc 13,1-2; Lc 21,5-6)

Capitolul 24

9 Atunci vă vor da la tortură și vă vor ucide; veți fi urâți de toate națiunile, din cauza numelui meu. 10 Atunci mulți se vor scandaliza, se vor trăda unii pe alții și se vor urî între ei. 11 Mulți profeți falși se vor ridica și vor înșela pe mulți. 12 Din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. 13 Însă cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit.
     14 Și această evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca mărturie pentru toate națiunile. Atunci va veni sfârșitul.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro