1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 25

  1. Atunci împărăția cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui.
  1. Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci înțelepte.
  1. Cele nechibzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn,
  1. însă cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor.
  1. Întrucât mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit.
  1. Iar la miezul nopții s-a auzit un strigăt: «Iată, mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»
  1. Atunci s-au sculat toate acele fecioare și și-au pregătit candelele.
  1. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: «Dați-ne din untdelemnul vostru căci candelele noastre se sting».
  1. Dar cele înțelepte au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți mai degrabă la cei care vând și cumpărați-vă».
  1. Iar în timp ce ele erau plecate ca să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă și ușa s-a închis.
  1. Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!»
  1. Dar el le-a răspuns: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc».
  1. Vegheați, așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul!

Parabola despre cele zece fecioare

Capitolul 25

1 Atunci împărăția cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui a. 2 Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci înțelepte. 3 Cele nechibzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, 4 însă cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. 5 Întrucât mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit. 6 Iar la miezul nopții s-a auzit un strigăt: «Iată, mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!» 7 Atunci s-au sculat toate acele fecioare și și-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: «Dați-ne din untdelemnul vostru căci candelele noastre se sting». 9 Dar cele înțelepte au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți mai degrabă la cei care vând și cumpărați-vă». 10 Iar în timp ce ele erau plecate ca să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă și ușa s-a închis b. 11 Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» 12 Dar el le-a răspuns: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». 13 Vegheați, așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul!

 

Note de subsol


a Unele manuscrise adaugă: şi a miresei.
b Nu se poate face o reconstituire a obiceiurilor de nuntă ale evreilor, contemporani cu Isus, doar pe baza elementelor furnizate de această parabolă, întrucât aici imaginile sunt simbolice.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro