1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 26

    1. Și în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor și le-a spus: "Luați, mâncați; acesta este trupul meu!"
    1. Apoi, luând potirul, după ce a mulțumit, le-a dat lor spunând: "Beți din acesta toți,
    1. căci acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor.
    1. Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu".
    1. Și, după ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele Măslinilor.

XI. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 26Instituirea Euharistiei
(Mc 14,22-24; Lc 22,19-20; 1Cor 11,23-25)
    26 Și în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor și le-a spus: "Luați, mâncați; acesta este trupul meu!" 27 Apoi, luând potirul, după ce a mulțumit, le-a dat lor spunând: "Beți din acesta toți, 28 căci acesta este sângele meu, al alianței e, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. 29 Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu". 30 Și, după ce au cântat imnul f, au plecat spre Muntele Măslinilor.

 

Note de subsol


e Unele manuscrise adaugă: celei noi.
f Acest imn este alcătuit din Ps 115-118.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro