1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 26

  1. Atunci Isus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor: "Stați aici până când mă voi duce acolo să mă rog!"
  1. Și, luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se tulbura.
  1. Atunci le-a spus: "Sufletul meu este trist de moarte; rămâneți aici și vegheați cu mine!"
  1. Și, mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ spunând: "Tată! Dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu".
  1. Apoi a venit la discipoli și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: "Așa, n-ați putut veghea cu mine nici măcar un ceas?
  1. Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită! Căci duhul este plin de avânt, dar trupul este slab".
  1. Iarăși, pentru a doua oară, a plecat și s-a rugat spunând: "Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir fără ca să-l beau, să se facă voința ta".
  1. Venind, i-a găsit din nou dormind, căci ochii le erau îngreuiați de somn.
  1. Lăsându-i, a plecat din nou și s-a rugat pentru a treia oară spunând iarăși aceleași cuvinte.
  1. Atunci a venit la discipoli și le-a spus: "Dormiți mai departe și odihniți-vă! Iată, a venit ceasul și Fiul Omului este dat pe mâna păcătoșilor!
  1. Sculați-vă, să mergem. Iată, cel care mă trădează este aproape".

XI. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 26Isus pe Muntele Măslinilor
(Mc 14,32-42; Lc 22,39-46)
    36 Atunci Isus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor: "Stați aici până când mă voi duce acolo să mă rog!" 37 Și, luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se tulbura. 38 Atunci le-a spus: "Sufletul meu este trist de moarte; rămâneți aici și vegheați cu mine!"
     39 Și, mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ spunând: "Tată! Dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu".
     40 Apoi a venit la discipoli și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: "Așa, n-ați putut veghea cu mine nici măcar un ceas? 41 Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită! Căci duhul este plin de avânt, dar trupul este slab". 42 Iarăși, pentru a doua oară, a plecat și s-a rugat spunând: "Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir fără ca să-l beau, să se facă voința ta".
     43 Venind, i-a găsit din nou dormind, căci ochii le erau îngreuiați de somn. 44 Lăsându-i, a plecat din nou și s-a rugat pentru a treia oară spunând iarăși aceleași cuvinte. 45 Atunci a venit la discipoli și le-a spus: "Dormiți mai departe și odihniți-vă! g Iată, a venit ceasul și Fiul Omului este dat pe mâna păcătoșilor! 46 Sculați-vă, să mergem. Iată, cel care mă trădează este aproape".

 

Note de subsol


g Unele traduceri moderne dau o nuanţă de acuză la adresa apostolilor: Dormiţi mereu şi vă odihniţi? (RSV). Totuşi cuvintele lui Isus exprimă doar constatarea amară că discipolii nu sunt în stare să vegheze cu el.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro