1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 26

  1. În timp ce se afla Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosul,
  1. a venit la el o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmă de mare preț și i-a turnat pe cap pe când el stătea la masă.
  1. Văzând aceasta, discipolii au fost cuprinși de indignare și spuneau: "Pentru ce această risipă?
  1. Căci s-ar fi putut vinde scump și să se dea săracilor".
  1. Dar Isus, observând aceasta, le-a spus: "De ce necăjiți femeia? Ea a făcut un gest frumos față de mine,
  1. căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă aveți întotdeauna.
  1. Turnând această mireasmă pe trupul meu, a făcut-o pentru înmormântarea mea.
  1. Adevăr vă spun, oriunde va fi predicată evanghelia aceasta în lumea întreagă, se va spune în amintirea ei și ceea ce a făcut ea".

XI. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 26Ungerea lui Isus în Betania
(Mc 14,3-9; In 12,1-8)
    6 În timp ce se afla Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, 7 a venit la el o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmă de mare preț a și i-a turnat pe cap pe când el stătea la masă.
     8 Văzând aceasta, discipolii au fost cuprinși de indignare și spuneau: "Pentru ce această risipă? 9 Căci s-ar fi putut vinde scump și să se dea săracilor". 10 Dar Isus, observând aceasta, le-a spus: "De ce necăjiți femeia? Ea a făcut un gest frumos față de mine, 11 căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă aveți întotdeauna. 12 Turnând această mireasmă pe trupul meu, a făcut-o pentru înmormântarea mea. 13 Adevăr vă spun, oriunde va fi predicată evanghelia aceasta în lumea întreagă, se va spune în amintirea ei și ceea ce a făcut ea".

 

Note de subsol


a În vechime turnarea untdelemnului parfumat (mireasmă) pe capul oaspetelui era un gest de primire plină de bucurie, semn de noroc şi de sărbătoare (Ps 23,5; 92,11). Ungerea trupului avea o semnificaţie deosebită în alegerea regelui (1Sam 10,1) şi în sfinţirea preoţească (Ex 39,7). În perioada de după exil se dă o mare importanţă ungerii şi îngropării morţilor ca "faptă bună". Vasul în care era mireasma era făcut din piatră de alabastru, de culoare albă.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro