1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 26

  1. Iar Petru ședea afară, în curte. S-a apropiat de el o servitoare și i-a zis: "Și tu erai cu Isus Galileeanul".
  1. Dar el a negat înaintea tuturor spunând: "Nu știu ce vorbești".
  1. În timp ce se îndrepta spre poartă, l-a văzut o alta și a zis celor de acolo: "Acesta era cu Isus Nazarineanul".
  1. Dar el a negat din nou cu jurământ: "Nu-l cunosc pe omul acela".
  1. Puțin după aceea s-au apropiat cei care erau acolo și i-au zis lui Petru: "Într-adevăr și tu ești dintre ei, pentru că și accentul tău te trădează".
  1. Atunci a început să se blesteme și să jure: "Nu-l cunosc pe omul acela". Și îndată a cântat cocoșul.
  1. Atunci și-a amintit Petru de cuvântul lui Isus care îi spusese: "Înainte de a cânta cocoșul, de trei ori mă vei renega". Și, ieșind afară, a plâns amar.

XI. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 26

69 Iar Petru ședea afară, în curte. S-a apropiat de el o servitoare și i-a zis: "Și tu erai cu Isus Galileeanul". 70 Dar el a negat înaintea tuturor spunând: "Nu știu ce vorbești". 71 În timp ce se îndrepta spre poartă, l-a văzut o alta și a zis celor de acolo: "Acesta era cu Isus Nazarineanul". 72 Dar el a negat din nou cu jurământ: "Nu-l cunosc pe omul acela". 73 Puțin după aceea s-au apropiat cei care erau acolo și i-au zis lui Petru: "Într-adevăr și tu ești dintre ei, pentru că și accentul tău te trădează". 74 Atunci a început să se blesteme și să jure: "Nu-l cunosc pe omul acela". Și îndată a cântat cocoșul. 75 Atunci și-a amintit Petru de cuvântul lui Isus care îi spusese: "Înainte de a cânta cocoșul, de trei ori mă vei renega". Și, ieșind afară, a plâns amar.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro