1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 27

  1. De la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ceasul al nouălea.
  1. Iar pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic: "Elí, Elí, léma sabactáni?" care înseamnă "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"
  1. Unii dintre cei care erau de față spuneau: "Acesta îl cheamă pe Ilie!"
  1. Și îndată unul dintre ei a alergat și, luând un burete, l-a înmuiat în oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea.
  1. Iar ceilalți spuneau: "Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l salveze!"
  1. Dar Isus, strigând din nou cu glas puternic, și-a dat sufletul.
  1. Și, iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat,
  1. mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților morți au înviat
  1. și, ieșind din morminte, după învierea lui, au venit în cetatea sfântă și s-au arătat multora.
  1. Atunci centurionul și cei care împreună cu el îl păzeau pe Isus, văzând cutremurul și cele întâmplate, au fost cuprinși de o mare spaimă și au spus: "Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu!"
  1. Erau acolo și multe femei care priveau de departe. Unele dintre ele îl urmaseră pe Isus din Galileea, slujindu-i.
  1. Printre ele erau, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, și mama fiilor lui Zebedeu.

Isus este dus înaintea lui Pilat
(Mc 15,1; Lc 23,1-2; In 18,28-32)

Capitolul 27
Moartea lui Isus
(Mc 15,33-41; Lc 23,44-49; In 19,28-30)
    45 De la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ceasul al nouălea. 46 Iar pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic: "Elí, Elí, léma sabactáni?" care înseamnă "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" 47 Unii dintre cei care erau de față spuneau: "Acesta îl cheamă pe Ilie!" 48 Și îndată unul dintre ei a alergat și, luând un burete, l-a înmuiat în oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. 49 Iar ceilalți spuneau: "Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l salveze!" 50 Dar Isus, strigând din nou cu glas puternic, și-a dat sufletul.
     51 Și, iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, 52 mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților morți au înviat 53 și, ieșind din morminte, după învierea lui, au venit în cetatea sfântă și s-au arătat multora.
     54 Atunci centurionul și cei care împreună cu el îl păzeau pe Isus, văzând cutremurul și cele întâmplate, au fost cuprinși de o mare spaimă și au spus: "Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu!" 55 Erau acolo și multe femei care priveau de departe. Unele dintre ele îl urmaseră pe Isus din Galileea, slujindu-i. 56 Printre ele erau, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, și mama fiilor lui Zebedeu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro