1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 28

    1. Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus.
    1. Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau.
    1. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ.
    1. Așadar, mergeți, faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
    1. învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii".

XII. ÎNVIEREA LUI ISUS

Mormântul gol
(Mc 16,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-13)

Capitolul 28Trimiterea apostolilor în lume
(Mc 16,14-18; Lc 24,36-49; In 20,19-23; Fap 1,6-8)
    16 Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. 17 Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau. 18 Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: "Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. 19 Așadar, mergeți, faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, 20 învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro