1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

    1. Atunci a sosit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
    1. Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: "Eu trebuie să fiu botezat de tine, și tu vii la mine?"
    1. Însă Isus i-a răspuns: "Lasă acum, căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea". Atunci el l-a lăsat.
    1. După ce a fost botezat, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată că s-au deschis cerurile și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui.
    1. Și iată, un glas din ceruri spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea".

II. PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII PUBLICE
A LUI ISUS


Predica lui Ioan Botezătorul
(Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

Capitolul 3Botezul lui Isus
(Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)
    13 Atunci a sosit Isus din Galileea f la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: "Eu trebuie să fiu botezat de tine, și tu vii la mine?" 15 Însă Isus i-a răspuns: "Lasă acum, căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea". Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată că s-au deschis cerurile g și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui. 17 Și iată, un glas din ceruri spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea".

 

Note de subsol


f Galileea este regiunea de nord a Palestinei, care se situa între Liban la nord şi câmpia Esdrelon la sud (75 km), lacul Genezaret şi Iordan la est şi Marea Mediterană la vest (45 km).
g Lit.: pentru el.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro