1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

    1. Și, părăsind Nazaretul, a venit și s-a stabilit la Cafarnaum, care este pe malul mării, în ținuturile lui Zabulon și Neftali,
    1. ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
    1. Pământ al lui Zabulon și pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea păgânilor!
    1. Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care locuiau în ținutul întunecos al morții, le-a răsărit o lumină.
    1. De atunci a început Isus să predice și să spună: "Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor".

Ispitirea lui Isus
(Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)

Capitolul 4

13 Și, părăsind Nazaretul, a venit și s-a stabilit la Cafarnaum aa, care este pe malul mării, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, 14 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
15     Pământ al lui Zabulon și pământ al lui Neftali,
    pe drumul spre mare, dincolo de Iordan,
    Galileea păgânilor!
 b
16     Poporul care zăcea în întuneric
    a văzut o lumină mare,
    iar celor care locuiau
    în ținutul întunecos al morții,
    le-a răsărit o lumină
.
     17 De atunci a început Isus să predice și să spună: "Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor".

 

Note de subsol


a Mic centru comercial situat pe malul lacului Genezaret, pe drumul principal ce lega Egiptul şi marea Mediterană cu Damascul. Azi se cheamă Tel Hum, iar săpăturile arheologice au scos la iveală ruinele unei sinagogi din sec. al II-lea d.C. şi ruinele unor case, între care unii cercetători cred că ar fi şi casa lui Petru, peste care s-a construit recent o biserică suspendată.
b La început era locul unde s-au stabilit triburile lui Zabulon, Neftali, Aşer, Isahar, dar cu timpul au pătruns multe popoare păgâne, astfel că Isaia o numeşte "Galileea păgânilor" (Is 8,23). După victoria Macabeilor (1Mac 5,14-23) începe să fie populată în majoritate de evrei. Cu toate acestea, fiind la graniţă, rămâne deschisă contactului cu păgânii. Nu întâmplător aici se dezvoltă mişcarea naţionalistă a zeloţilor, iar Talmudul înfierează lipsa de ortodoxie a Galileii faţă de Lege: "Galilee, Galilee, ura ta faţă de Lege te va face să fii socotită printre duşmanii credinţei".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro