1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

    1. Când postiți nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își strâmbă fețele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun: și-au primit răsplata.

Despre pomană

Capitolul 6Despre post

    16 Când postiți e nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își strâmbă fețele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun: și-au primit răsplata.

 

Note de subsol


e Postul practicat în mod obişnuit la evrei era public şi se ţinea în sărbătoarea Iertării, la aniversarea distrugerii templului lui Solomon şi în timpul calamităţilor publice: secetă, epidemii, invazia lăcustelor, război. Persoanele pioase posteau de două ori pe săptămână: luni şi joi. Fariseii, deşi posteau, o făceau cu ipocrizie: îşi puneau cenuşă pe cap, îşi înnegreau faţa, nu se spălau şi se prezentau murdari şi zdrenţăroşi ca să atragă admiraţia şi compătimirea oamenilor. Cristos îndeamnă la un post care să fie expresia unei căinţe sincere.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro