1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. Urcându-se în barcă, a trecut dincolo și a ajuns în cetatea sa.
  1. Și iată că au adus la el un paralizat care zăcea pe o targă. Iar Isus, văzând credința lor, a spus paralizatului: "Încrede-te, fiule! Păcatele îți sunt iertate".
  1. Atunci unii dintre cărturari spuneau între ei: "Acesta spune blasfemii!"
  1. Isus, cunoscând gândurile lor, a zis: "De ce gândiți rău în inimile voastre?
  1. Ce este mai ușor să spun: «Păcatele îți sunt iertate», sau să spun: «Ridică-te și umblă»?
  1. Dar ca să știți că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ", i-a spus paralizatului: "Ridică-te, ia-ți targa și du-te la casa ta!"
  1. Atunci, ridicându-se, s-a dus acasă.
  1. Văzând aceasta, mulțimile au fost cuprinse de teamă și îl preamăreau pe Dumnezeu, care dă oamenilor o astfel de putere.

Vindecarea unui paralizat
(Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)

Capitolul 9

1 Urcându-se în barcă, a trecut dincolo și a ajuns în cetatea sa. 2 Și iată că au adus la el un paralizat care zăcea pe o targă. Iar Isus, văzând credința lor, a spus paralizatului: "Încrede-te, fiule! Păcatele îți sunt iertate". 3 Atunci unii dintre cărturari spuneau între ei: "Acesta spune blasfemii!" 4 Isus, cunoscând a gândurile lor, a zis: "De ce gândiți rău în inimile voastre? 5 Ce este mai ușor să spun: «Păcatele îți sunt iertate», sau să spun: «Ridică-te și umblă»? 6 Dar ca să știți că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ", i-a spus paralizatului: "Ridică-te, ia-ți targa și du-te la casa ta!" 7 Atunci, ridicându-se, s-a dus acasă. 8 Văzând aceasta, mulțimile au fost cuprinse de teamă b și îl preamăreau pe Dumnezeu, care dă oamenilor o astfel de putere.

 

Note de subsol


a Unele manuscrise importante au: văzând.
b În câteva manuscrise găsim: au fost cuprinse de teamă şi admiraţie.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro