1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

    1. Atunci s-au apropiat de el discipolii lui Ioan și i-au spus: "De ce noi și fariseii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc?"
    1. Isus le-a spus: "Pot oare nuntașii să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti.
    1. Nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă la o haină veche; căci peticul trage din haină și ruptura devine mai mare.
    1. Nici nu se toarnă vin nou în burdufuri vechi; altfel burdufurile se sparg: vinul se varsă, iar burdufurile se strică. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi: astfel amândouă se păstrează".

Vindecarea unui paralizat
(Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)

Capitolul 9Despre post
(Mc 2,18-22; Lc 5,33-39)
    14 Atunci s-au apropiat de el discipolii lui Ioan și i-au spus: "De ce noi și fariseii postim mult c, iar discipolii tăi nu postesc?" 15 Isus le-a spus: "Pot oare nuntașii să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti.
     16 Nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă d la o haină veche; căci peticul trage din haină și ruptura devine mai mare. 17 Nici nu se toarnă vin nou în burdufuri vechi; altfel burdufurile se sparg: vinul se varsă, iar burdufurile se strică. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi: astfel amândouă se păstrează".

 

Note de subsol


c Unele manuscrise omit: mult, altele pun: deseori.
d Cuvântul grec folosit aici, agnafon, se referă la o stofă nouă, nespălată, netrasă la piuă. Prin aceste comparaţii Isus vrea să arate că evanghelia nu este o cârpeală din fragmentele religiozităţii preexistente, nici nu intenţionează să-şi modeleze învăţătura după forma iudaismului, iar creştinismul va fi haina nouă croită pe măsura omului regenerat în Cristos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro