1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

    1. Nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă la o haină veche; căci peticul trage din haină și ruptura devine mai mare.

Vindecarea unui paralizat
(Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)

Capitolul 9

16 Nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă d la o haină veche; căci peticul trage din haină și ruptura devine mai mare.

 

Note de subsol


d Cuvântul grec folosit aici, agnafon, se referă la o stofă nouă, nespălată, netrasă la piuă. Prin aceste comparaţii Isus vrea să arate că evanghelia nu este o cârpeală din fragmentele religiozităţii preexistente, nici nu intenţionează să-şi modeleze învăţătura după forma iudaismului, iar creştinismul va fi haina nouă croită pe măsura omului regenerat în Cristos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro