1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. În timp ce le spunea acestea, a venit un înalt funcționar, s-a prosternat înaintea lui și i-a spus: "Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ți mâna peste ea și va trăi".
  1. Isus s-a ridicat și a mers după el împreună cu discipolii săi.
  1. Și iată că o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie, apropiindu-se din spate, i-a atins ciucurii mantiei,
  1. căci își spunea: "De mă voi atinge fie și numai de mantia lui, voi fi vindecată".
  1. Întorcându-se și văzând-o, Isus i-a zis: "Încrede-te, fiică, credința ta te-a mântuit!" Iar femeia a fost vindecată din ceasul acela.
  1. Ajungând Isus la casa înaltului funcționar și văzând cântăreții din fluier și mulțimea zgomotoasă,
  1. a spus: "Dați-vă la o parte! Copila n-a murit, ci doarme". Dar ei îl luau în râs.
  1. Când mulțimea a fost scoasă afară, el a intrat și a prins-o de mână, iar copila s-a ridicat.
  1. Și s-a răspândit vestea aceasta în tot ținutul acela.

Vindecarea unui paralizat
(Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)

Capitolul 9Vindecarea unei femei
și învierea fiicei unui înalt funcționar

(Mc 5,21-43; Lc 8,40-56)
    18 În timp ce le spunea acestea, a venit un înalt funcționar, s-a prosternat înaintea lui și i-a spus: "Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ți mâna peste ea și va trăi". 19 Isus s-a ridicat și a mers după el împreună cu discipolii săi.
     20 Și iată că o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie, apropiindu-se din spate, i-a atins ciucurii mantiei e, 21 căci își spunea: "De mă voi atinge fie și numai de mantia lui, voi fi vindecată". 22 Întorcându-se și văzând-o, Isus i-a zis: "Încrede-te, fiică, credința ta te-a mântuit!" Iar femeia a fost vindecată din ceasul acela.
     23 Ajungând Isus la casa înaltului funcționar și văzând cântăreții din fluier și mulțimea zgomotoasă, 24 a spus: "Dați-vă la o parte! Copila n-a murit, ci doarme". Dar ei îl luau în râs. 25 Când mulțimea a fost scoasă afară, el a intrat și a prins-o de mână, iar copila s-a ridicat. 26 Și s-a răspândit vestea aceasta în tot ținutul acela.

 

Note de subsol


e Ciucurii, legaţi cu fir albastru la cele patru colţuri ale mantiei, aminteau unui evreu de poruncile lui Dumnezeu (Num 15,38-39). Întrucât aceste semne erau considerate sfinte, atingerea ciucurilor de la haina purtată de o persoană consacrată garanta intervenţia mântuitoare a lui Dumnezeu (1Sam 15,26-28 - unde ruperea ciucurelui este semn că Dumnezeu îşi retrage harul).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro