1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

    1. Astfel, s-au umplut de orice nelegiuire, răutate, lăcomie, viciu, plini de invidie, crimă, ceartă, viclenie, înșelătorie; ei sunt bârfitori,

I. PROLOG

Destinatarii

Capitolul 1

29 Astfel, s-au umplut de orice nelegiuire, răutate, lăcomie, viciu e, plini de invidie, crimă, ceartă, viclenie, înșelătorie; ei sunt bârfitori,

 

Note de subsol


e Ordinea păcatelor enumerate până aici diferă foarte mult în unele manuscrise. Câteva manuscrise, după: răutate, introduc: desfrâu, probabil datorită asemănării între ponería = răutate şi pornéia = desfrâu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro