1 2 3 4 5 6

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 1

  1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu-Tatăl, Care L-a înviat pe El din morți.
  1. Și toți frații care sunt împreună cu mine - Bisericilor Galatiei:
  1. Har vouă și pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos,
  1. Dar cele ce vă scriu, iată (spun) înaintea lui Dumnezeu, că nu vă mint.
  1. După aceea am venit în ținuturile Siriei și ale Ciliciei.
  1. Și după față eram necunoscut Bisericilor lui Hristos celor din Iudeea.
  1. Ci numai auziseră că cel ce ne prigonea pe noi, odinioară, acum binevestește credința pe care altădată o nimicea;
  1. Și slăveau pe Dumnezeu în mine.

Capitolul 2

  1. Apoi, după paisprezece ani, m-am suit iarăși la Ierusalim cu Barnaba, luând cu mine și pe Tit.
  1. M-am suit, potrivit unei descoperiri, și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc la neamuri, îndeosebi celor mai de seamă, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar.
  1. Dar nici Tit, care era cu mine și care era elin, n-a fost silit să se taie împrejur,
  1. Din cauza fraților mincinoși, care veniseră, furișându-se, să iscodească libertatea noastră, pe care o avem în Hristos Iisus, ca să ne robească,
  1. Cărora nici măcar un ceas nu ne-am plecat cu supunere, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână neclintit la voi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro