1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sfânta Evanghelie după Luca

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 22

  1. Și, ieșind, s-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, și ucenicii l-au urmat.
  1. Și când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită.
  1. Și El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, și îngenunchind, Se ruga.
  1. Zicând: Părinte, de voiești, treacă de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă.
  1. Și, ridicându-Se din rugăciune, a venit la ucenicii Lui și i-a aflat adormiți de întristare.
  1. Și le-a zis: De ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați, ca să nu intrați în ispită.
  1. Și vorbind El, iată o mulțime și cel ce se numea Iuda, unul dintre cei doisprezece, venea în fruntea lor. Și s-a apropiat de Iisus, ca să-L sărute.
  1. Iar Iisus i-a zis: Iuda, cu sărutare vinzi pe Fiul Omului?
  1. Iar cei din preajma Lui, văzând ce avea să se întâmple, au zis: Doamne, dacă vom lovi cu sabia?
  1. Și unul dintre ei a lovit pe sluga arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă.
  1. Dar Iisus, răspunzând, a zis: Lăsați, până aici. Și atingându-Se de urechea lui l-a vindecat
  1. Și către arhiereii, către căpeteniile templului și către bătrânii care veniseră asupra Lui, Iisus a zis: Ca la un tâlhar ați ieșit, cu săbii și cu toiege.
  1. În toate zilele fiind cu voi în templu, n-ați întins mâinile asupra Mea. Dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului.
  1. Și, prinzându-L, L-au dus și L-au băgat în casa arhiereului. Iar Petru Îl urma de departe.
  1. Și, aprinzând ei foc în mijlocul curții și șezând împreună, a șezut și Petru în mijlocul lor.
  1. Și o slujnică, văzându-l șezând la foc, și uitându-se bine la el, a zis: Și acesta era cu El.
  1. Iar el s-a lepădat, zicând: Femeie, nu-L cunosc.
  1. Și după puțin timp, văzându-l un altul, i-a zis: Și tu ești dintre ei. Petru însă a zis: Omule, nu sunt.
  1. Iar când a trecut ca un ceas, un altul susținea zicând: Cu adevărat și acesta era cu El, căci este galileian.
  1. Și Petru a zis: Omule, nu știu ce spui. Și îndată, încă vorbind el, a cântat cocoșul.
  1. Și întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; și Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum îi zisese că, mai înainte de a cânta cocoșul astăzi, tu te vei lepăda de Mine de trei ori.
  1. Și ieșind afară, Petru a plâns cu amar.
  1. Iar bărbații care Îl păzeau pe Iisus, Îl batjocoreau, bătându-L.
  1. Și acoperindu-I fața, Îl întrebau, zicând: Proorocește cine este cel ce Te-a lovit?
  1. Și hulindu-L, multe altele spuneau împotriva Lui.
  1. Și când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii și L-au dus pe El în sinedriul lor.
  1. Zicând: Spune nouă dacă ești Tu Hristosul. Și El le-a zis: Dacă vă voi spune, nu veți crede;
  1. Iar dacă vă voi întreba, nu-Mi veți răspunde.
  1. De acum însă Fiul Omului va ședea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu.
  1. Iar ei au zis toți: Așadar, Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Și El a zis către ei: Voi ziceți că Eu sunt.
  1. Și ei au zis: Ce ne mai trebuie mărturii, căci noi înșine am auzit din gura Lui?

Capitolul 23

  1. Și sculându-se toată mulțimea acestora, L-au dus înaintea lui Pilat.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro