1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 7

  1. Căci știm că Legea e duhovnicească; dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat.
  1. Pentru că ceea ce fac nu știu; căci nu săvârșesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc.
  1. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că Legea este bună.
  1. Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care locuiește în mine.
  1. Fiindcă știu că nu locuiește în mine, adică în trupul meu, ce este bun. Căci a voi se află în mine, dar a face binele nu aflu;
  1. Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc.
  1. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine.
  1. Găsesc deci în mine, care voiesc să fac bine, legea că răul este legat de mine.
  1. Că, după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu;
  1. Dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minții mele și făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
  1. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia?
  1. Mulțumesc lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru! Deci, dar, eu însumi, cu mintea mea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul, legii păcatului.

Capitolul 8

  1. Drept aceea nici o osândă nu este acum asupra celor ce sunt în Hristos Iisus.
  1. Căci legea duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții,
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro