1 2 3 4 5

Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 1

  1. Iacov, robul lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, celor douăsprezece seminții, care sunt în împrăștiere, salutare.
  1. Mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în felurite ispite,
  1. Știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea;
  1. Iar răbdarea să-și aibă lucrul ei desăvârșit, ca să fiți desăvârșiți și întregi, nelipsiți fiind de nimic.
  1. Și de este cineva din voi lipsit de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire și fără înfruntare; și i se va da.
  1. Să ceară însă cu credință, fără să aibă nici o îndoială, pentru că cine se îndoiește este asemenea valului mării, mișcat de vânt și aruncat încoace și încolo.
  1. Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu.
  1. Bărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale.
  1. Iar fratele cel smerit să se laude întru înălțimea sa,
  1. Și cel bogat întru smerenia sa, pentru că va trece ca floarea ierbii.
  1. Căci a răsărit soarele arzător și a uscat iarba și floarea ei a căzut și frumusețea feței ei a pierit; tot așa se va veșteji și bogatul în alergăturile sale.
  1. Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.
  1. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele și El însuși nu ispitește pe nimeni.
  1. Ci fiecare este ispitit când este tras și momit de însăși pofta sa.
  1. Apoi pofta, zămislind, naște păcat, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte.
  1. Nu vă înșelați, frații mei prea iubiți:
  1. Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare.
  1. După voia Sa ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim începătură făpturilor Lui.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro