1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sfânta Evanghelie după Ioan

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 3

  1. După acestea a venit Iisus și ucenicii Lui în pământul Iudeii și stătea acolo și boteza.
  1. Și boteza și Ioan în Enom, aproape de Salim, că erau acolo ape multe și veneau și se botezau.
  1. Căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.
  1. Și s-a iscat o neînțelegere între ucenicii lui Ioan și un iudeu, asupra curățirii.
  1. Și au venit la Ioan și i-au zis: Rabi, Acela care era cu tine, dincolo de Iordan, și despre Care tu ai mărturisit, iată El botează și toți se duc la El.
  1. Ioan a răspuns și a zis: Nu poate un om să ia nimic, dacă nu i s-a dat lui din cer.
  1. Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.
  1. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă și ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit.
  1. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez.
  1. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel ce este de pe pământ pământesc este și de pe pământ grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor.
  1. Și ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește, dar mărturia Lui nu o primește nimeni.
  1. Cel ce a primit mărturia Lui a pecetluit că Dumnezeu este adevărat.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro