1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sfânta Evanghelie după Luca

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 19

  1. Și intrând, trecea prin Ierihon.
  1. Și iată un bărbat, cu numele Zaheu, și acesta era mai-marele vameșilor și era bogat.
  1. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură.
  1. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
  1. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
  1. Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se.
  1. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.
  1. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
  1. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam.
  1. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro