1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sfânta Evanghelie după Luca

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 20

  1. Și apropiindu-se unii dintre saducheii care zic că nu este înviere, L-au întrebat:
  1. Zicând: Învățătorule, Moise a scris pentru noi: Dacă moare fratele cuiva, având femeie, și el n-a avut copii, să ia fratele lui pe femeie și să ridice urmaș fratelui său.
  1. Erau deci șapte frați. Și cel dintâi, luându-și femeie, a murit fără de copii.
  1. Și a luat-o al doilea, și a murit și el fără copii.
  1. A luat-o și al treilea; și tot așa toți șapte n-au lăsat copii și au murit.
  1. La urmă a murit și femeia.
  1. Deci femeia, la înviere, a căruia dintre ei va fi soție, căci toți șapte au avut-o de soție?
  1. Și le-a zis lor Iisus: Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită;
  1. Iar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela și învierea cea din morți, nici nu se însoară, nici nu se mărită.
  1. Căci nici să moară nu mai pot, căci sunt la fel cu îngerii și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.
  1. Iar că morții înviază a arătat chiar Moise la rug, când numește Domn pe Dumnezeul lui Avraam, și Dumnezeul lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov.
  1. Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morților, ci al viilor, căci toți trăiesc în El.
  1. Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: Învățătorule, bine ai zis.
  1. Și nu mai cutezau să-L întrebe nimic.
  1. Iar El i-a întrebat: Cum se zice, dar, că Hristos este Fiul lui David?
  1. Căci însuși David spune în Cartea Psalmilor: "Zis-a Domnul Domnului meu: Șezi de-a dreapta Mea,
  1. Până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale".
  1. Deci David Îl numește Domn; și cum este fiu al lui?
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro