1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 1

  1. Și a doua zi, foarte de dimineață, sculându-Se, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu și Se ruga acolo.
  1. Și a mers după El Simon și cei ce erau cu el.
  1. Și aflându-L, I-au zis: Toți Te caută pe Tine.
  1. Și El a zis lor: Să mergem în altă parte, prin cetățile și satele învecinate, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am venit.
  1. Și venind propovăduia în sinagogile lor, în toată Galileea, alungând pe demoni.
  1. Și un lepros a venit la El, rugându-L și îngenunchind și zicând: De voiești, poți să mă curățești.
  1. Și făcându-I-se milă, a întins mâna și S-a atins de el și i-a zis: Voiesc, curățește-te.
  1. Și îndată s-a îndepărtat lepra de la el și s-a curățit.
  1. Și poruncindu-i cu asprime, îndată l-a alungat,
  1. Și i-a zis: Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci mergi de te arată preotului și adu, pentru curățirea ta, cele ce a rânduit Moise, spre mărturie lor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro