1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 3

  1. Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele și hulele câte vor fi hulit;
  1. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veșnică.
  1. Pentru că ziceau: Are duh necurat.
  1. Și au venit mama Lui și frații Lui și, stând afară, au trimis la El ca sn-L cheme.
  1. Iar mulțimea ședea împrejurul Lui. Și I-au zis unii: Iată mama Ta și frații Tăi și surorile Tale sunt afară. Te caută.
  1. Și, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama Mea și frații Mei?
  1. Și privind pe cei ce ședeau în jurul Lui, a zis: Iată mama Mea și frații Mei.
  1. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu și sora Mea și mama Mea.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro