1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 5

  1. Și a venit de cealaltă parte a mării în ținutul Gadarenilor.
  1. Iar după ce a ieșit din corabie, îndată L-a întâmpinat, din morminte, un om cu duh necurat,
  1. Care își avea locuința în morminte, și nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanțuri,
  1. Pentru că de multe ori fiind legat în obezi și lanțuri, el rupea lanțurile, și obezile le sfărâma, și nimeni nu putea să-l potolească;
  1. Și neîncetat noaptea și ziua era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre.
  1. Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat și s-a închinat Lui.
  1. Și strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești.
  1. Căci îi zicea: Ieși duh necurat din omul acesta.
  1. Și l-a întrebat: Care îți este numele? Și I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulți.
  1. Și Îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ținut.
  1. Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci, care păștea.
  1. Și L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.
  1. Și El le-a dat voie. Atunci, ieșind, duhurile necurate au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmul înalt, în mare. Și erau ca la două mii și s-au înecat în mare.
  1. Iar cei care-i pășteau au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat.
  1. Și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel demonizat șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, el care avusese legiune de demoni, și s-au înfricoșat.
  1. Iar cei ce au văzut le-au povestit cum a fost cu demonizatul și despre porci.
  1. Și ei au început să-L roage să se ducă din hotarele lor.
  1. Iar intrând El în corabie, cel ce fusese demonizat Îl ruga ca să-l ia cu El.
  1. Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis: Mergi în casa ta, la ai tăi, și spune-le câte ți-a făcut ție Domnul și cum te-a miluit.
  1. Iar el s-a dus și a început să vestească în Decapole câte i-a făcut Iisus lui; și toți se minunau.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro