1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 5

  1. Și a mers cu el. Și mulțime multă îl urma pe Iisus Și Îl îmbulzea.
  1. Și era o femeie care avea, de doisprezece ani, curgere de sânge.
  1. Și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău.
  1. Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mulțime și pe la spate s-a atins de haina Lui.
  1. Căci își zicea: De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi vindeca!
  1. Și îndată izvorul sângelui ei a încetat și ea a simțit în trup că s-a vindecat de boală.
  1. Și îndată, cunoscând Iisus în Sine puterea ieșită din El, întorcându-Se către mulțime, a întrebat: Cine s-a atins de Mine?
  1. Și I-au zis ucenicii Lui: Vezi mulțimea îmbulzindu-Te și zici: Cine s-a atins de Mine?
  1. Și Se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta.
  1. Iar femeia, înfricoșându-se și tremurând, știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea Lui și I-a mărturisit tot adevărul;
  1. Iar El i-a zis: Fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta!
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro