1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sfânta Evanghelie după Matei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

Capitolul 26

  1. Știți că peste două zile va fi Paștile și Fiul Omului va fi dat să fie răstignit.
  1. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa.
  1. Și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleșug, și să-L ucidă.
  1. Dar ziceau: Nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor.
  1. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul,
  1. S-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț, și l-a turnat pe capul Lui, pe când ședea la masă.
  1. Și văzând ucenicii, s-au mâniat și au zis: De ce risipa aceasta?
  1. Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor.
  1. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceți supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de Mine.
  1. Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna;
  1. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea.
  1. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce-a făcut ea, spre pomenirea ei.
  1. Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei,
  1. A zis: Ce voiți să-mi dați și eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginți.
  1. Și de atunci căuta un prilej potrivit ca să-L dea în mâinile lor.
  1. În cea dintâi zi a Azimelor, au venit ucenicii la Iisus și L-au întrebat: Unde voiești să-Ți pregătim să mănânci Paștile?
  1. Iar El a zis: Mergeți în cetate, la cutare și spuneți-i: Învățătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau să fac Paștile cu ucenicii Mei.
  1. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștile.
  1. Iar când s-a făcut seară, a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro