Ajutor

Unde găsesc cărţile Bibliei?

Pe acest sit se găsesc două versiuni: una catolică şi alta ortodoxă. Puteţi ajunge oricând la cele două traduceri:

 • fie folosind meniul de sus, Meniu, apoi Textul catolic, sau Textul ortodox,
 • fie din taste, apăsând tasta t apoi tasta c, pentru textul catolic, sau t apoi o pentru textul ortodox.

Simplu, nu? Dar mai sunt căi. Dacă aţi intrat pe sit, chiar de pe prima pagină puteţi alege oricare din cărţile Bibliei doriţi. Şi... se mai poate cumva! Vedeţi căsuţa de sus-dreapta? Scrieţi acolo de exemplu Fapte şi daţi enter. Aşa cum v-aţi aştepta, veţi ajunge imediat la primul capitol din Faptele romanilor. Încercaţi similar scriind Marcu sau Isaia sau şi forme scurte precum 1Cor (1Corinteni) sau Num (Numeri).

Cum pot ajunge rapid la un pasaj dorit?

Aceeaşi căsuţă de căutare vă permite să ajungeţi foarte rapid nu doar la o anumită carte, ci chiar la un anumit capitol sau verset! Dacă veţi căuta 1Petru 2 veţi ajunge la al doilea capitol al epistolei Sf. Petru. Dacă veţi căuta Matei 4,4 veţi ajunge la versetul 4 al capitolului 4 din Evanghelia după Matei. Şi funcţionează pentru trimiteri mai complicate, gen: Luca 6,12-16 sau Ps 24,4-5.10-12 sau Ap 10,4-9;13,8-15.17. Cât priveşte trimiterile, vedeţi următorul tab, numit chiar Trimiteri.

Cum scriu trimiterile?

Sistemul de trimiteri este definit de regulă în fiecare dintre versiunile şi ediţiile tipărite ale Bibliei. Mai jos este o reuniune de diverse sisteme, astfel încât cei care prescurtează Evanghelia după Ioan cu In şi cei care prescurtează cu Io să nu aibă probleme. De fapt uneori am pus şi trimiteri improbabile, dar doar din dorinţa de a preveni chiar şi trimiteri greşite (ex: am spus Numeri şi Numerii).

Noul Testament
Evanghelia după MateiMt / Matei
Evanghelia după MarcuMc / Marcu
Evanghelia după LucaLc / Luca
Evanghelia după IoanIo / In / Ioan
Faptele ApostolilorFA / Fap / Fapte / Faptele Apostolilor
Scrisoarea către RomaniRm / Rom / Romani
Prima scrisoarea către Corinteni1Cor / 1 Cor / I Cor / ICor / 1Corinteni / 1 Corinteni / I Corinteni / I Corinteni
A doua scrisoarea către Corinteni2Cor / 2 Cor / II Cor / IICor / 2Corinteni / 2 Corinteni / II Corinteni / II Corinteni
Scrisoarea către GalateniGa / Gal / Galateni
Scrisoarea către EfeseniEf / Efeseni
Scrisoarea către FilipeniFil / Flp / Filipeni
Scrisoarea către ColoseniCol / Coloseni
Prima scrisoare către Tesaloniceni1Tes / 1 Tes / ITes / I Tes / 1Tesaloniceni / 1 Tesaloniceni / ITesaloniceni / I Tesaloniceni
A doua scrisoare către Tesaloniceni2Tes / 2 Tes / IITes / II Tes / 2Tesaloniceni / 2 Tesaloniceni / IITesaloniceni / II Tesaloniceni
Prima scrisoare către Timotei1Tim / 1 Tim / I Tim / I Tim / 1Timotei / 1 Timotei / ITimotei / I Timotei
A doua scrisoare către Timotei2Tim / 2 Tim / II Tim / II Tim / 2Timotei / 2 Timotei / IITimotei / II Timotei
Scrisoarea către TitTit
Scrisoarea către Filimon / FilemonFlm / Fil / Filimon / Filemon
Scrisoarea către EvreiEvr / Evrei
Scrisoarea către Iacob / IacovIac / Iacob / Iacov
Prima scrisoarea a lui Petru1Pt / 1 Pt / IPt / I Pt / 1Ptr / 1 Ptr / IPetru / I Petru / 1Petru / 1 Petru / IPetru / I Petru
A doua scrisoarea a lui Petru2Pt / 2 Pt / IIPt / II Pt / 2Ptr / 2 Ptr / IIPetru / II Petru / 2Petru / 2 Petru / IIPetru / II Petru
Prima scrisoarea a lui Ioan1In / 1 In / IIn / I In / 1Io / 1 Io / IIo / I Io / 1Ioan / 1 Ioan / IIoan / I Ioan
A doua scrisoarea a lui Ioan2In / 2 In / IIIn / II In / 2Io / 2 Io / IIIo / II Io / 2Ioan / 2 Ioan / IIIoan / II Ioan
A treia scrisoarea a lui Ioan3In / 3 In / IIIIn / III In / 3Io / 3 Io / IIIIo / III Io / 3Ioan / 3 Ioan / IIIIoan / III Ioan
Scrisoarea lui IudaIuda
Apocalips/ApocalipsaAp Apoc Apocalips Apocalipsa Apocalipsul
Vechiul Testament
Cartea Genezei / FaceriiGen / Geneza / Fc / Fac / Facere / Facerea
Cartea Exodului / IeşiriiEx / Exod / Exodul / Ies / Iesire / Iesirea
Cartea LeviticuluiLv / Lev / Levitic / Leviticul
Cartea NumerilorNm / Num / Numeri / Numerii
Cartea DeuteronomuluiDt / Deut / Deuteronom / Deuteronomul
Cartea lui Iosue / Iosua NaviIos / Iosua / Iosua Navi / IosuaNavi
Cartea JudecătorilorJd / Jud / Judecatori
Cartea lui RutRut / Ruth
Cartea întâi a lui Samuel/ întâi a Regilor1Sam / 1 Sam / ISam / I Sam / 1Samuel / 1 Samuel / ISamuel / I Samuel
1Rg / 1 Rg / IRg / I Rg / 1Reg / 1 Reg / IReg / I Reg / 1Regi / 1 Regi / IRegi / I Regi
Cartea a doua a lui Samuel/ a doua a Regilor2Sam / 2 Sam / IISam / II Sam / 2Samuel / 2 Samuel / IISamuel / II Samuel
2Rg / 2 Rg / IIRg / II Rg / 2Reg / 2 Reg / IIReg / II Reg / 2Regi / 2 Regi / IIRegi / II Regi
Cartea întâi a Regilor/ a treia a Regilor1Rg / 1 Rg / IRg / I Rg / 1Reg / 1 Reg / IReg / I Reg / 1Regi / 1 Regi / IRegi / I Regi
3Rg / 3 Rg / IIIRg / III Rg / 3Reg / 3 Reg / IIIReg / III Reg / 3Regi / 3 Regi / IIIRegi / III Regi
Cartea a doua a Regilor/ a patra a Regilor2Rg / 2 Rg / IIRg / II Rg / 2Reg / 2 Reg / IIReg / II Reg / 2Regi / 2 Regi / IIRegi / II Regi
4Rg / 4 Rg / IVRg / IV Rg / 4Reg / 4 Reg / IVReg / IV Reg / 4Regi / 4 Regi / IVRegi / IV Regi
Cartea întâi a Cronicilor / întâi Paralipomena1Cr / 1 Cr / ICr / I Cr / 1Cronici / 1 Cronici / ICronici / I Cronici /
1Par / 1 Par / IPar / I Par / 1Paralipomena / 1 Paralipomena / IParalipomena / I Paralipomena
Cartea a doua a Cronicilor / a doua Paralipomena2Cr / 2 Cr / IICr / II Cr / 2Cronici / 2 Cronici / IICronici / II Cronici /
2Par / 2 Par / IIPar / II Par / 2Paralipomena / 2 Paralipomena / IIParalipomena / II Paralipomena
Cartea lui Esdra/EzdraEsd / 1Esd / 1 Esd / IEsd / I Esd / Ezd / 1Ezd / 1 Ezd / IEzd / I Ezd / Ezr / 1Ezr / 1 Ezr / IEzr / I Ezr / Esdra / 1Esdra / 1 Esdra / IEsdra / I Esdra / Ezdra / 1Ezdra / 1 Ezdra / IEzdra / I Ezdra
Cartea lui NehemiaNe Neh Neemia Nehemia
Cartea EstereiEst / Estera
Cartea lui Iob / IovIob / Iov
Cartea PsalmilorPs / Psalmi / Psalmii
Cartea Proverbelor / Pildere lui SolomonPr Prov Proverbe Pilde Pilde Solomon
Cartea lui Qohelet / EcclesiastulQoh / Qohelet / Ecc / Eccl / Ecclesiast / Ecclesiastul
Cântarea CântărilorCt / Cant / Cantari / Cantarea Cantarilor
Cartea lui IsaiaIs / Isaia
Cartea lui IeremiaIr / Ier / Ieremia
Cartea Lamentaţiunilor / Plângerile lui IeremiaLam / Lamentatiuni / Plg / Plang / Plangeri
Cartea lui BaruhBar / Baruh
Cartea lui Ezechiel / IezechielEz / Iz / Iez / Ezechiel / Iezechiel
Cartea lui DanielDn / Dan / Daniel
Cartea lui OseaOs / Osea
Cartea lui AmosAm / Amos
Cartea lui Abdia / AvdiaAbd / Avd / Abdia / Avdia
Cartea lui IonaIona
Cartea lui Mihea / MiheiaMi / Mih / Mihea / Miheia
Cartea lui Ioel / IoilIl / Ioel/ Ioil
Cartea lui Nahum / NaumNah / Naum / Nahum
Cartea lui Habacuc / AvacumHab / Avc / Avac / Avacum/ Habacuc
Cartea lui Sofonia / SofonieSof / Sofonia / Sofonie
Cartea lui Aggeu / AgheuAg / Aggeu / Agheu
Cartea lui ZahariaZah / Zaharia
Cartea lui Malahia/MaleahiMal / Malahia / Maleahi
Cartea lui TobitTob / Tobit
Cartea IuditeiIdt / Iudit / Iudita
Cartea lui BaruhBar / Baruh
Epistola lui IeremiaEpist / Epistola
Cântarea celor trei tineriTin / 3Tin / 3 Tin / IIITineri / III Tineri / Tineri / 3Tineri / 3 Tineri / IIITineri / III Tineri
Cartea a treia a lui Ezdra3Esd / 3 Esd / IIIEsd / III Esd / 3Ezd / 3 Ezd / IIIEzd / III Ezd / 3Ezr / 3 Ezr / IIIEzr / III Ezr / 3Esdra / 3 Esdra / IIIEsdra / III Esdra / 3Ezdra / 3 Ezdra / IIIEzdra / III Ezdra
Cartea Înţelepciunii (lui Solomon)Int / Intelepciune / Sol / Solomon
Cartea lui Ben Sirah / Cartea Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)Sir / Sirah / Ecclesiastic / Ecclesiasticul
Istoria SusaneiSus / Susana
Bel şi BalaurulBel / Balaur / Balaurul
Cartea întâi a Macabeilor1Mac / 1 Mac / IMac / I Mac / 1Macabei / 1 Macabei / IMacabei / I Macabei
Cartea a doua a Macabeilor2Mac / 2 Mac / IIMac / II Mac / 2Macabei / 2 Macabei / IIMacabei / II Macabei
Cartea a treia a Macabeilor3Mac / 3 Mac / IIIMac / III Mac / 3Macabei / 3 Macabei / IIIMacabei / III Macabei
Rugăciunea lui ManaseMan / Manase

Unde a fost cazul, a fost trecut numele cărţii aşa cum apare în traducerea catolică şi apoi numele cărţii aşa cum apare în traducerea ortodoxă. Dacă o carte apare cu titlu înclinat (italizat) înseamnă că ea apare în traducerea ortodoxă, nu şi în cea catolică.

Subliniem: tabelul de mai sus nu este un tabel ştiinţific de abrevieri ale cărţilor Bibliei. Este însă un tabel ce indică şi trimiterile standard, şi altele introduse doar pentru uşurarea căutării în acest sit.

Traducerea catolică (nu şi cel ortodox de care dispunem) are două tipuri de afişare: tip text fluid (narativ, proproziţiile curgând una după alta, ca în ediţia tipărită) şi tip listă. Puteţi comuta între cele două moduri folosind meniul Afişare, apoi opţiunea Mod afişare, sau mai simplu apăsând tasta m. Încă o dată: această facilitate se aplică exclusiv traducerii catolice.

Tot traducerea catolică, modul text, mai permite ceva cu uşurinţă: ascunderea notelor de subsol, respectiv a numerelor versetelor. Aceasta poate fi de folos când dorim să avem textul, cursiv, pentru o lectură neoprită de alte semne (desigur, notele de subsol sunt foarte valoroase şi completează fericit textul). Pentru a arăta sau ascunde notele şi numerele versetelor puteţi folosi meniul Afişare, apoi Note subsol şi/sau Numere versete, sau mai simplu apăsând tasta a şi/sau tasta 1. Încă o dată: aceste facilităţi se aplică exclusiv traducerii catolice.

În timp ce unii se duc cu mouse-ul până pe butonul de salvare, alţii preferă să apese rapid ctrl+s. Pentru fanii scurtăturilor din taste acest sit pune la dispoziţie o serie de combinaţii magice, care afectează pagina afişată sau "transportă" într-o altă pagină. Până vă obişnuiţi cu aceste scurtături din taste - care sunt foarte, foarte, foarte valoroase! încercaţi-le ca să vă convingeţi! - reţineţi o singură scurtătură: semnul întrebării. Dacă pare că nu merge, poate aţi comutat tastatura pe română!

Ca regulă generală: combinaţiile de taste merg când focus-ul este în pagină (adică nu cu cursorul clipind în bara de adrese a navigatorului sau în vreo cutiuţă de căutare). În caz că aţi apăsat p p şi nu s-a întâmplat nimic, daţi un click în pagină, să zicem pe un spaţiu liber, şi reîncercaţi: apăsaţi tasta p, ridicaţi degetul, şi apoi apăsaţi încă o dată p (între cele două apăsări nu lăsaţi să se scurgă prea mult timp). Veţi ajunge la prima pagină!

p psalt la prima pagină
p csalt la pagina de căutare (în text)
p ssalt la pagina cu tabelul sinoptic
p dsalt la pagina despre acest sit
p asalt la pagina de ajutor
t csalt la textul catolic
t osalt la textul ortodox
aafişare note de subsol
1afişare numere versete
mschimbare mod afişare: text sau listă
vschimbare variantă: ortodoxă sau catolică
ctrl+săgeată dreaptaurmătorul capitol din carte
ctrl+săgeată stângacapitolul anterior din carte
ctrl+săgeată suslista cărţilor din traducerea curentă
ctrl+săgeată josîntregul capitol, dacă sunt afişate doar câteva versete
ctrl+shift+susactivează boxa de căutare trimitere
fschimbă mărimea fontului la afişarea unei cărţi
?această fereastră cu scurtăturile din taste

Astăzi mai toate siturile caută să aibă URL-uri (adrese) frumoase, citibile, pe care să le înţelegi când te uiţi la ele şi să fie înţelese şi de cei care le văd poate într-un forum, pe Facebook sau într-un email. De exemplu cine văzând URL-ul www.deiverbum.ro/cat/Mt 3,4/ nu îşi dă seama că el duce spre Evanghelia lui Matei, traducerea catolică, direct la capitolul 3, versetul 4! Dacă veţi deschide linkul veţi observa că el este imediat rearanjat în forma www.deiverbum.ro/cat/matei/3/4/. Haideţi să analizăm puţin structura unei adrese-trimiteri.

După cum observaţi, la început este adresa acestui sit (evident!). Acum că navigatorul ştie pe ce sit să se uite, să vedem restul elementelor adresei.

 • VERDE: Aici indicăm traducerea folosită. De regulă veţi vedea cat (catolic) sau ort (ortodox).

 • MARO: Aici indicăm cartea din Biblie pe care o dorim. În exemplu vedeţi 1corinteni, adică Epistola întâi către Corinteni. Literele mici sau mari nu contează. În plus sunt recunoscute câteva forme, ceea ce înseamnă că pentru 1Corinteni putem folosi oricare din următoarele adrese:


  Dacă vom pune ort în loc de cat, vom avea aceeaşi carte, dar afişată în traducerea ortodoxă.

 • ALBASTRU: Aici indicăm capitolul din cartea din versiunea deja indicate. Nu uităm înainte să indicăm traducerea dorită, respectiv cartea dorită. E foarte simplu şi ca să ne lămurim iată câteva exemple de adrese:


 • MOV: Aici indicăm versetele din capitolul din cartea din versiunea deja indicate. Putem să trimitem direct spre un anume verset (ex: 3). Dacă sunt mai multe, în ordine succesivă, punem liniuţă între primul şi ultimul număr de verset (ex: 1-10). Se pot şi construcţii mai complicate: cu punct unim două grupe de versete consecutive (ex: 3-7.12-19); cu punct şi virgulă unim capitole diferite (ex: 3,1-5;5,2).


  Mai există un gen de adrese uşor construibile: pentru căutări.


  Puteţi face şi alte căutări şi veţi vedea că adresele sunt destul de uşor de înţeles...


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro