Tabel sinoptic

Acest tabel oferă indicaţii pentru o confruntare între cele patru relatări pe care evangheliştii le-au lăsat despre ceea ce a spus şi a făcut Isus. Reiese îndată la suprafaţă concordanţele fundamentale dar şi discordanţele în conţinut ca şi în dispunerea materialului din fiecare Evanghelie.

Tabelul este astfel făcut încât să se poată urmări fiecare evanghelie în ordinea progresivă a capitolelor şi versetelor. Fragmentele care urmează această ordine sunt indicate cu caractere normale; indicaţiile în cursiv arată pasajele paralele în afara ordinei progresive a respectivei Evanghelii.

Matei Marcu Luca Ioan
Prologul lui Ioan - - - 1,1-18
Prologul lui Luca - - 1,1-4 -
I. EVANGHELIA COPILĂRIEI LUI ISUS
Vestirea naşterii lui Ioan Botezătorul - - 1,5-25 -
Vestirea naşterii lui Isus - - 1,26-38 -
Vizita Mariei la Elisabeta. Magnificat - - 1,39-56 -
Naşterea lui Ioan Botezătorul."Benedictus" - - 1,57-80 -
Genealogia lui Isus 1,1-17 - 3,23-38 -
Naşterea lui Isus 1,18-25 - 2,1-7 -
Vizita păstorilor la Betleem - - 2,8-20 -
Circumciziaşi prezentarea lui Isus la templu - - 2,21-38 -
Vizita magilor 2,1-12 - - -
Fuga în Egipt.Uciderea pruncilor nevinovaţi 2,13-18 - - -
Întoarcerea la Nazaret 2,19-23 - 2,39-40 -
Isus în templu la vârsta de 12 ani - - 2,41-50 -
Viaţa la Nazaret - - 2,51-52 -
II. ÎNCEPUTUL ACTIVITĂŢII PUBLICE A LUI ISUS
Predica penitenţialăa lui Ioan Botezătorul 3,1-10 1,1-6 3,1-14 1,19-23
Ioan Botezătorul vesteştevenirea lui Mesia 3,11-12 1,7-8 3,15-18 1,24-28
Irod îl pune pe Ioan Botezătorulîn închisoare - - 3,19-20 -
Botezul lui Isus 3,13-17 1,9-11 3,21-22 1,29-34
Genealogia lui Isus 1,1-17 - 3,23-38 -
Isus în pustiu. Ispitirile 4,1-11 1,12-13 4,1-13 -
Primii discipoli 4,18-22 1,16-20 5,1-11 1,35-51
Nunta din Cana - - - 2,1-12
Prima călătorie la Ierusalim.Alungarea negustorilor din templu 21,12-13 11,15-17 19,45-46 2,13-25
Discuţia cu Nicodim - - - 3,1-21
Mărturia lui Ioan Botezătorul - - - 3,22-30
Mărturia celui care vine din ceruri - - - 3,31-36
III. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN GALILEEA ŞI ÎN REGIUNILE ÎNVECINATE
Isus părăseşte Iudeea 4,12 1,14a 4,14a 4,1-3
Întâlnirea cu samariteana - - - 4,4-42
Isus reintră în Galileea - - - 4,43-46a
Predica de la Cafarnaum 4,13-17 1,14b-15 4,14b-15 -
Vizita lui Isus la Nazaret 13,53-58 6,1-6a 4,16-30 -
Pescuirea minunată.Chemarea primilor discipoli 4,18-22 1,16-20 5,1-11 1,35-51
Vindecarea unui posedat de diavol - 1,21-28 4,31-37 -
Vindecarea soacrei lui Petru 8,14-15 1,29-31 4,38-39 -
Alte vindecări 8,16-17 1,32-34 4,40-41 -
Isus străbate Galileeavestind împărăţia lui Dumnezeu 4,23-25 1,35-39 4,42-44 -
Pescuirea minunată.Chemarea lui Simon Petru 4,18-22 1,16-20 5,1-11 21,1-11
Vindecarea unui lepros 8,1-4 1,40-45 5,12-16 -
Vindecarea unui om paralizat 9,1-8 2,1-12 5,17-26 -
Chemarea lui Levi-Matei 9,9-13 2,13-17 5,27-32 -
Discuţie despre post 9,14-17 2,18-22 5,33-39 -
Spicele culese în zi de sâmbătă 12-18 2,23-28 6,1-5 -
Omul cu mâna paralizată 12,9-14 3,1-6 6,6-11 -
Mulţimile în jurul lui Isus. Vindecări 4,24-25 3,7-12 6,17-18 -
Alegerea "celor doisprezece" 10,1-4 3,13-19 6,12-16 -
Predica de pe munte (Mt 5-7; Lc 6,20-49)
Introducerea discursului 5,1-2 - 6,19-20a -
Fericirile 5,3-12 - 6,20b-23 -
Patru "vai vouă" - - 6,24-26 -
Discipolii lui Isus: sare şi lumină 5,13-16 9,50 4,21 14,34-35 8,16 -
Isus desăvârşeşte Legea 5,17-20 13,30-31 16,17 -
Crimă şi jigniri 5,21-26 11,25 12,57-59 -
Adulter şi divorţ 5,27-32 19,1-9 9,43-47 10,11-12 16,18 -
Jurăminte 5,33-37 - - -
Iertarea şi iubirea duşmanilor 5,38-48 - 6,27-36 -
Pomana 6,1-4 - - -
Rugăciunea. Tatăl nostru 6,5-15 11,25 11,2-4 -
Postul 6,16-18 - - -
Comoara cea adevărată 6,19-21 - 12,33-34 -
Ochiul, lumina trupului 6,22-23 - 11,34-36 -
Nu poţi sluji la doi stăpâni 6,24 - 16,13 -
Tatăl ceresc are grijă 6,25-34 - 12,22-32 -
Nu judecaţi 7,1-5 4,24 6,37-42 -
Nu profanaţi lucrurile sacre 7,6 - - -
Rugăciunea făcută cu credinţă 7,7-11 - 11,9-13 -
Regula de aur 7,12 - 6,31 -
Calea largă şi poarta strâmtă 7,13-14 - 13,23-24 -
Profeţii falşi 7,15-20 - 6,43-45 -
Adevăraţii discipoli 7,21-23 - 6,46 -
Casa construită pe stâncă şi pe nisip 7,24-27 - 6,47-49 -
Concluzie la predica de pe munte 7,28-29 1,22 7,1 4,22 -
* * *
Vindecarea unui lepros 8,1-4 1,40-45 5,12-16 -
Vindecarea slujitorului centurionului 8,5-13 - 7,2-10 4,46b-54
Fiul văduvei din Nain - - 7,11-17 -
Vindecarea soacrei lui Petru 8,14-15 1,29-31 4,38-39 -
Alte vindecări 8,16-17 1,32-34 4,40-41 -
Cine vrea, să-l urmeze pe Isus 8,18-22 - 9,57-62 -
Liniştirea furtunii 8,23-27 4,35-41 8,22-25 -
Posedaţii din Gadara 8,28-34 5,1-20 8,26-39 -
Vindecarea şi iertarea unui om paralizat 9,1-8 2,1-12 5,17-26 5,1-9
Chemarea vameşului Matei 9,9-13 2,13-17 5,27-32 -
Discuţii despre post 9,14-17 2,18-22 5,33-39 3,29
Fiica lui Iair şi femeia bolnavă 9,18-26 5,21-43 8,40-56 -
Vindecarea a doi orbi 9,27-31 10,46-52 18,35-43 -
Posedatul mut 9,32-34 3,22 11,14-15 -
Discursul misionar (Mt 10,1-42)
Secerişul este mare 9,35-38 6,6b.34 8,1; 10,2 -
Cei doisprezece apostoli 10,1-4 3,16-19 6,13-16 -
Misiunea celor doisprezece 10,5-16 6,7-13 9,2-5 10,3-12 -
Persecuţii din cauza lui Isus 10,17-25 24,9-14 13,9-13 12,11-12 21,12-19 15,18-21 16,1-4
Curajul credinţei 10,26-33 - 12,2-9 -
Isus provoacă diviziuni 10,34-36 - 12,51-53 -
Condiţii pentru a-l urma pe Isus 10,37-39 - 14,25-27 17,33 12,25
Răsplata celor care îi primesc pe apostoli 10,40-42 9,37.41 10,16 13,20
Concluzie la discursul misionar 11,1 - - -
* * *
Trimişii lui Ioan Botezătorul 11,2-6 - 7,18-23 -
Mărturia lui Isusdespre Ioan Botezătorul 11,7-19 - 7,24-35 5,35
Mustrarea cetăţilor din Galileea 11,20-24 - 10,12-15 -
Preamărirea Tatăluipentru revelarea evangheliei celor mici 11,25-27 - 10,21-24 -
Veniţi la mine toţi! 11,28-30 - - -
Spicele culese în zi de sâmbătă 12,1-8 2,23-28 6,1-5 -
Omul cu mâna paralizată 12,9-14 3,1-6 6,6-11 -
Isus, slujitorul lui Iahve 12,15-21 3,7-12 6,17-19 -
Păcătoasa iertată 26,6-13 14,3-9 7,36-50 12,1-8
Femeile care îl urmează pe Isus 9,35 6,6b 8,1-3 -
Rudele necredincioase - 3,20-21 - 7,5
Vindecarea unui posedat 12,22-23 - 11,14 -
Isus şi Beelzebul 12,24-30 3,22-27 11,15-23 -
Păcatul împotriva Duhului 12,31-32 3,28-30 12,10 -
Pomul se cunoaşte după fructe 12,33-37 - 6,43-45 -
Semnul lui Iona 12,38-42 8,11-12 11,16.29-32 -
Revenirea duhului necurat 12,43-45 - 11,24-26 -
Adevăratele rude ale lui Isus 12,46-50 3,31-35 8,19-21 -
Parabolele (Mt 13,1-53; Mc 4,1-34; Lc 8,4-18)
Introducere la discursul în parabole 13,1-3a 4,1-2 8,4 -
Semănătorul 13,3b-9 4,3-9 8,5-8 -
De ce vorbeşte Isus în parabole 13,10-17 4,10-12 8,9-10 10,23-24 12,37-40
Explicarea parabolei semănătorului 13,18-23 4,13-20 8,11-15 -
Lumina pusă sub obroc 5,15 10,26 4,21-25 8,16,18 -
Sămânţa care creşte de la sine - 4,26-29 - -
Grâul şi neghina 13,24-30 - - -
Grăuntele de muştar 13,31-33 4,30-32 13,18-19 -
Aluatul 13,33 - 13,20-21 -
Isus vorbea deseori în parabole 13,34-35 4,33-34 - -
Explicarea parabolei neghinei 13,36-43 - - -
Comoara, perla şi năvodul 13,44-50 - - -
Concluzie la discursul în parabole 13,51-53 - - -
* * *
Mama şi fraţii lui Isus 12,46-50 3,31-35 8,19-21 -
Potolirea furtunii 8,23-27 4,35-41 8,22-25 -
Posedatul din ţinutul gherasenilor 8,28-34 5,1-20 8,26-39 -
Fiica lui Iair şi femeia bolnavă 9,18-26 5,21-43 8,40-56 -
Isus în sinagoga de la Nazaret 13,54-58 6,1-6a 4,16-30 -
A doua călătorie a lui Isus la Ierusalim - - - 5,1
Vindecarea unui om paralizat - - - 5,2-18
Fiul are putere de a judeca - - - 5,19-30
Mărturii despre misiunea lui Cristos - - - 5,31-47
Misiunea apostolilor 10,1.5-11.14 6,7-13 9,1-6 -
Judecata lui Irod cu privire la Isus 14,1-2 6,14-16 9,7-9 -
Martiriul lui Ioan Botezătorul 14,3-12 6,17-29 3,19-20 -
Întoarcerea apostolilorşi prima înmulţire a pâinilor 14,13-21 6,30-44 9,10-17 6,1-15
Isus umblă pe apă 14,22-33 6,45-52 - 6,16-21
Vindecări la Genezaret 14,34-36 6,53-56 - -
Discursul despre pâinea vieţii - - - 6,22-59
Tradiţiile fariseilor 15,1-9 7,1-13 - -
Ceea ce îl face pe om impur 15,10-20 7,14-23 11,37-41 -
Vindecarea fiicei unei femei din Canaan 15,21-28 7,24-30 - -
Vindecarea unui surdomut - 7,31-37 - -
Vindecări pe malul lacului 15,29-31 - - -
A doua înmulţire a pâinilor 15,32-39 8,1-10 - -
Cererea unui semn din cer 16,1-4 12,38-39 8,11-13 11,16.29 12,54-56 6,30
Aluatul fariseilor 16,5-12 8,14-21 12,1 -
Vindecarea orbului din Betsaida - 8,22-26 - -
Discipolii care îl părăsesc pe Isus - - - 6,60-66
Mărturisirea de credinţă a lui Petru 16,13-20 8,27-30 9,18-21 6,67-71
Prima anunţare a pătimirii 16,21-23 8,31-33 9,22 -
Condiţii pentru a-l urma pe Isus 16,24-28 8,34-9,1 9,23-27 12,25
Schimbarea la faţă 17,1-9 9,2-10 9,28-36 -
Întoarcerea lui Ilie 17,10-13 9,11-13 - -
Vindecarea unui tânăr posedat de diavol 17,14-21 9,14-29 9,37-43a -
A doua anunţare a pătimirii 17,22-23 9,30-32 9,43b-45 -
Taxa pentru templu 17,24-27 - - -
Discursul eclezial (Mt 18,1-35)
Cel mai mare în împărăţia cerurilor 18,1-5 9,33-37 9,46-48 -
Invitaţie la toleranţă 10,42 9,38-41 9,49-50 -
Împotriva scandalului 18,6-11 9,42-50 17,1-2 -
Oaia pierdută şi regăsită 18,12-14 - 15,4-7 -
Îndreptarea fraternă 18,15-18 - 17,3 -
Rugăciunea făcută împreună 18,19-20 - - -
Iertarea aproapelui 18,21-22 - 17,4 -
Slujitorul nemilos 18,23-25 - - -
Concluzie la discursul eclezial 19,1 - - -
IV. CĂLĂTORIA SPRE IERUSALIM (Lc 9,51-18,14)
Isus pleacă din Galileea 19,1-2 10,1 9,51 -
Ostilitatea samaritenilor - - 9,52-56 -
Condiţii pentru a-l urma pe Isus 8,18-22 - 9,57-62 -
Misiunea celor şaptezeci şi doi 9,37-38 10,7-16 - 10,1-12 -
Vai - pentru cetăţile din Galileea 11,20-24 - 10,13-16 -
Întoarcerea discipolilor din misiune - - 10,17-20 -
Preamărirea Tatăluişi fericirea discipolilor 11,25-27 - 10,21-24 -
Porunca cea mai mare 22,34-40 12,28-34 10,25-28 -
Parabola bunului samaritean - - 10,29-37 -
Isus oaspete la Marta şi Maria - - 10,38-42 -
Isus îi învaţă pe apostoli "Tatăl nostru" 6,9-13 - 11,1-4 -
Prietenul insistent - - 11,5-8 -
Rugăciunea perseverentă 7,7-11 - 11,9-13 -
Vindecarea unui posedatşi calomniile fariseilor 12,22-30 3,22-17 11,14-23 -
Întoarcerea duhului necurat 12,43-45 - 11,24-26 -
Fericit sânul care te-a purtat - - 11,27-28 -
Semnul lui Iona 12,38-42 8,11-12 11,29-32 -
Lumina 5,15 4,21 11,33 -
Ochiul curat 6,22-23 - 11,34-36 -
Denunţarea fariseilor şi cărturarilor 23,4-36 7,1-9 11,37-54 -
Aluatul fariseilor 16,5-6 8,14-15 12,1 -
Curajul credinţei 10,26-33 - 12,2-9 -
Păcatul împotriva Duhului 12,31-32 3,28-30 12,10 -
Forţa Duhului 10,19-20 13,11 12,11-12 21,14-15 -
Parabola bogatului necugetat - - 12,13-21 -
Încrederea în providenţă 6,25-34 - 12,22-32 -
Adevărata comoară 6,19-21 - 12,33-34 -
Fericiţi slujitorii care veghează! 24,42-44 13,33-37 12,35-40 -
Slujitori fideli şi infideli 24,45-51 - 12,41-48 -
Isus provoacă diviziuni 10,34-36 - 12,49-53 -
Semnele timpului 16,2-3 - 12,54-56 -
Împăcarea cât mai grabnică 5,25-26 - 12,57-59 -
Invitaţie la convertire - - 13,1-5 -
Smochinul neroditor - - 13,6-9 -
Vindecarea femeii infirme - - 13,10-17 -
Parabola seminţei de muştar 13,31-32 4,30-32 13,18-19 -
Parabola aluatului 13,33 - 13,20-21 -
Poarta strâmtă şi cei excluşidin împărăţia lui Dumnezeu 7,13-14.22-23 8,11-12 - 13,22-30 -
Perfidia lui Irod - - 13,31-33 -
Isus plânge asupra Ierusalimului 23,37-39 - 13,34-35 -
Vindecarea bolnavului de hidropizie - - 14,1-6 -
Alegerea locului de pe urmă - - 14,7-14 -
Parabola invitaţilor la cină 22,1-10 - 14,15-24 -
Urmarea lui Isus 10,37-38 - 14,25-33 -
Discipolul este ca sarea 5,13 9,50 14,34-35 -
Parabola oii regăsite 18,12-14 - 15,1-7 -
Parabola drahmei regăsite - - 15,8-10 -
Fiul risipitor - - 15,11-32 -
Parabola administratorului necinstit - - 16,1-9 -
A fi credincios în cele mai mici lucruri - - 16,10-12 -
Nu poţi sluji la doi stăpâni 6,24 - 16,13 -
Dumnezeu cunoaşte inima - - 16,14-15 -
Învăţături despre Lege 11,12-13 5,18 - 16,16-17 -
Despre divorţ 19,9 10,11-12 16,18 -
Parabola despre cel bogat şi Lazăr - - 16,19-31 -
Scandalul 18,6-7 9,42 17,1-3a -
Iertarea nu are limite 18,15.21 - 17,3b-4 -
Puterea credinţei 17,19-21 11,22-23 17,5-6 -
Suntem servitori nefolositori - - 17,7-10 -
Zece leproşi vindecaţi - - 17,11-19 -
Venirea împărăţiei lui Dumnezeu - - 17,20-21 -
Ziua Fiului Omului 24,23-28 24,17-18 24,37-41 13,14-16 13,19-23 17,22-37 -
Parabola judecătorului nedrept - - 18,1-8 -
Parabola fariseului şi a vameşului - - 18,9-14 -
V. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN IUDEEA ŞI LA IERUSALIM
Căsătoria este indisolubilă 19,3-12 10,2-12 16,18 -
Isus şi copiii 19,13-15 10,3-16 18,15-17 -
Tânărul bogat 19,16-22 10,17-22 18,18-23 -
Pericolele bogăţiei 19,23-26 10,23-27 18,24-27 -
A părăsi toate pentru Isus 19,27-30 10,28-31 18,28-30 -
Parabola lucrătorilor în vie 20,1-16 - - -
A treia anunţare a pătimirii 20,17-19 10,32-34 18,31-34 -
Cererea fiilor lui Zebedeu 20,20-23 10,35-40 - -
Cel mai mare este cel care slujeşte 20,24-28 10,41-45 22,24-27 -
Orbii de la Ierihon 20,29-34 10,46-52 18,35-43 -
Zaheu, vameşul - - 19,1-10 -
Parabola minelor 25,14-30 13,34 19,11-27 -
Isus la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor iudaice (In 7-10)
Isus la sărbătoarea Corturilor - - - 7,1-13
Învăţătura lui Isus în templu - - - 7,14-39
Discuţii despre originea lui Isus - - - 7,40-52
Femeia adulteră - - - 7,53-8,11
Isus, lumina lumii - - - 8,12-30
Adevăraţii fii ai lui Abraham - - - 8,31-59
Vindecarea orbului din naştere - - - 9,1-41
Păstorul cel bun - - - 10,1-21
Isus la sărbătoarea Înnoirii templului - - - 10,22-39
Isus se refugiază dincolo de Iordan - - - 10,40-42
* * *
Învierea lui Lazăr - - - 11,1-46
Sinedriul îl condamnă pe Isus la moarte 26,1-5 14,1-2 22,1-2 11,47-53
Isus se retrage în cetatea Efraim - - - 11,54-57
Cina şi ungerea de la Betania 26,6-13 14,3-9 7,36-50 12,1-11
Intrarea triumfală a lui Isus, ca Mesia,în Ierusalim 21,1-9 11,1-10 19,28-40 12,12-19
Isus plânge asupra Ierusalimului - - 19,41-44 -
Purificarea templului 21,10-17 11,11 19,45-48 -
Smochinul blestemat 21,18-19 11,12-14 - -
Negustorii alungaţi din templu - 11,15-19 - 2,13-17
Smochinul uscat. Eficacitatea rugăciunii 21,20-22 11,20-26 - -
Autoritatea lui Isus 21,23-27 11,27-33 20,1-8 -
Parabola celor doi fii 21,28-32 - - -
Parabola viticultorilor ucigaşi 21,33-46 12,1-12 20,9-19 -
Parabola invitaţilor la nuntă 22,1-14 - 14,16-24 -
Tributul cezarului 22,15-22 12,13-17 20,20-26 -
Învierea din morţi 22,23-33 12,18-27 20,27-40 -
Porunca cea mai mare 22,34-40 12,28-34 10,25-28 -
Originea lui Mesia 22,41-46 12,35-37 20,41-44 -
Denunţarea ipocriziei fariseilor 23,1-12 12,38-40 20,45-47 -
Vai vouă,cărturarilor şi fariseilor ipocriţi! 23,13-36 - 11,39-54 -
Isus plânge asupra Ierusalimului 23,37-39 - 13,34-35 -
Oferta văduvei - 12,41-44 21,1-4 -
Discursul escatologic (Mt 24-25; Mc 13; Lc 21,5-36)
Vestirea distrugerii templului 24,1-3 13,1-4 21,5-7 -
Începutul durerilor şi persecuţiilor 24,4-8 13,5-8 21,8-11 -
Persecutarea celorcare îl urmează pe Isus 24,9-14 13,9-13 21,12-19 -
Devastarea şi moartea în Iudeea 24,15-22 13,14-20 21,20-24 -
Cristoşi falşi şi profeţi falşi 24,23-25 13,21-23 17,23-24 -
Venirea Fiului Omului 24,26-31 13,24-27 21,25-28 -
Parabola smochinului 24,32-33 13,28-29 21,29-31 -
Nimeni nu ştie ziua 24,34-36 13,30-32 21,32-33 -
Îndemn la veghere - 13,33-37 21,34-36 -
(Sfârşitul discursului în Mc şi Lc)
Ca în zilele lui Noe 24,37-44 - 17,26-35 -
Servitorul credincios 24,45-51 - 12,41-46 -
Parabola celor zece fecioare 25,1-13 - - -
Parabola talanţilor 24,14-30 - 19,12-27 -
Judecata finală 25,31-46 - - -
Isus se retrage noapteape Muntele Măslinilor - - 21,37-38 -
Grecii vor să-l vadă pe Isus - - - 12,20-22
Isus vesteşte glorificarea sa prin moarte - - - 12,23-36
Necredinţa iudeilor - - - 12,37-43
Isus, trimisul Tatălui - - - 12,44-50
VI. PĂTIMIREA, MOARTEA ŞI ÎNVIEREA LUI ISUS
Cina de pe urmă
Complotul împotriva lui Isus 26,1-5 14,1-2 22,1-2 11,47-53
Ungerea din Betania 26,6-13 14,3-9 7,36-50 12,1-8
Trădarea lui Iuda 26,14-16 14,10-11 22,3-6 -
Pregătirea Paştelui 26,17-19 14,12-16 22,7-13 -
Spălarea picioarelor 10,24.40 - 6,40 13,1-20
Isus îl descoperă pe trădător 26,20-25 14,17-21 22,21-23 13,21-30
Instituirea Euharistiei 26,26-29 14,22-25 22,14-20 -
Porunca cea nouă - - - 13,31-35
Isus îl arată pe trădător - - 22,21-23 -
Cel mai mare să fie slujitorul tuturor 20,25-28 10,42-45 22,24-27 -
Răsplata apostolului - - 22,28-30 -
Vestirea renegării lui Petru 26,30-35 14,26-31 22,31-34 13,36-38
Ceasul luptei - - 22,35-38 -
Discursurile de adio ale lui Isus (In 14-17)
Isus este calea către Tatăl - - - 14,1-14
Tatăl şi Fiul locuiescîn cel care primeşte cuvântul lui Isus - - - 14,15-26
Numai Isus dăruieşte pacea adevărată - - - 14,27-31
Isus este viţa cea adevărată - - - 15,1-8
Iubirea frăţească - - - 15,9-17
Lumea îi urăştepe cei care îl urmează pe Isus - - - 15,18-27
Isus vesteşte persecuţii - - - 16,1-4
Mângâietorul va fi învăţătorşi conducător pentru discipoli - - - 16,5-15
Isus vesteşteplecarea şi întoarcerea sa între ai săi - - - 16,16-22
Rugăciunea în numele lui Isus - - - 16,23-28
Curaj! Eu am învins lumea - - - 16,29-33
"Rugăciunea sacerdotală" a lui Isus - - - 17,1-26
Pătimirea lui Isus
Rugăciunea şi agonia în Ghetsemani 26,36-46 14,32-42 22,39-46 18,1
Arestarea lui Isus 26,47-56 14,43-52 22,47-53 18,2-12
Isus în faţa marelui preot 26,57-58 14,53-54 22,54-55 18,13-18
Renegarea lui Petru. Interogatoriul lui Isus la Anna - - 22,56-62 18,19-27
Jignirile aduse lui Isus - - 22,63-65 -
Isus în faţa Sinedriului 26,59-66 14,55-64 22,66-71 -
Isus jignit şi umilit 26,67-68 14,65 - -
Renegarea lui Petru 26,69-75 14,66-72 - -
Isus este condus la Pilat 27,1-2 15,1 23,1 18,28
Sfârşitul lui Iuda 27,3-10 - - -
Procesul înaintea lui Pilat 27,11-14 15,2-5 23,2-5 18,29-38
Isus este trimis la Irod şi retrimis la Pilat - - 23,6-12 -
Pilat îl declară pe Isus nevinovat - - 23,13-16 -
Confruntarea cu Baraba 27,15-23 15,6-14 23,17-19 18,39-40
Biciuirea şi încoronarea cu spini."Ecce homo!" 27,28-31a 15,16-19 - 19,1-5
Pilat încearcă să-l salveze pe Isus - - 23,20-23 19,6-15
Condamnarea la moarte 27,24-26 15,15 23,24-25 19,16
Încoronarea cu spini şi batjocura 27,27-31a 15,16-20a 23,11 19,2-3
Către Calvar 27,31b-32 15,20b-21 23,26-32 19,17
Răstignirea 27,33-37 15,22-26 23,33-34 19,18-24
Isus batjocorât pe cruce 27,38-43 15,27-32a 23,35-38 -
Cei doi tâlhari 27,44 15,32b 23,39-43 -
Isus şi mama sa - - - 19,25-27
Moartea lui Isus 27,45-54 15,33-39 23,44-48 19,28-30
Femeile prezente pe Calvar 27,55-56 15,40-41 23,49 19,25
Lovitura de lance - - - 19,31-37
Înmormântarea lui Isus 27,57-61 15,42-47 23,50-56 19,38-42
Gărzile la mormânt 27,62-66 - - -
Isus înviat
Femeile la mormânt: vestirea învierii 28,1-8 16,1-8 24,1-11 20,1
Petru şi "celălalt discipol" la mormânt - - 24,12 20,2-10
Isus îi apare Mariei Magdalena - 16,9-11 - 20,11-18
Isus apare femeilor 28,9-10 - - -
Gărzile corupte 28,11-15 - - -
Apariţia lui Isus discipolilor din Emaus - 16,12-13 24,13-35 -
Apariţia lui Isus apostolilor, la Ierusalim, în lipsa lui Toma - 16,14 24,36-43 20,19-23
Apariţia lui Isus apostolilor, la Ierusalim, în prezenţa lui Toma - - - 20,24-29
Prima concluzie a Evangheliei după Ioan - - - 20,30-31
Misiunea apostolilor - - 24,44-49 -
Apariţia pe un munte în Galileea. 1 Misiunea universală. 2 Încheierea Evangheliei după Matei 28,16-20 16,15-18 - -
Apariţia în Galileea, lângă lacul Genezaret şi pescuirea minunată - - - 21,1-14
Petru, păstor universal - - - 21,15-19
Viitorul discipolului pe care îl iubea Isus - - - 21,20-23
Înălţarea lui Isus. Concluzia Evangheliei după Luca. - 16,19-20 24,50-53 -
A doua concluzie a Evangheliei după Ioan - - - 21,24-25
Anexa canonică a Evangheliei după Marcu - 16,9-20 - -
© Editura Sapientia, Iaşi

 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro