Unităţi de măsură

1. Pentru lungime

cotul: (Mt 6,27; In 21,8; Ap 21,17) - pLchys = 45cmsg; 52,5sp

braţul: (Fap 27,28) - brachys = 1,85msg = 4 coţi (1 stânjen)

trestia de măsurat: (Apoc 21,15) - kalamos = 3,65m = 6 coţisp şi 6 palme

stadiul: (Mt 14,24; Lc 24,13; In 6,19; 11,18; Apoc 14,20; 21,16) - stadionsg = 180msg = 600 picioare (1 p. = 30 cm)

mila: (Mt 5,41) - mílion = 1478m = 8 stadii = 2000 paşi (un drum de o sâmbătă)

2. Pentru capacitate

vas: (In 12,3; 19,39) - litrasg/librasr = 0,3l

măsură: (Apoc 6,6) - choinixsg = 1,1l

obroc: (Mt 5,15; Mc 4,21; Lc 11,33) - modios = 8,75l

măsură: (Mt 13,33) - saton = 13l

măsuri: (Lc 16,6) - batossg = 39,5l

litri: (In 2,6) - metretes = 39,5 l = 4,5 modii


3. Monede

monedă mică, bănuţ: (Mc 12,42; Lc 12,59; 21,2) - leptonsg = 1/128 dinar

monedă mică: (Mt 5,26; Mc 12,42) - quadrantsr = 1/64 dinar = 1/4 assarion

ban: (Mt 10,29; Lc 12,6) - assarionsr = 1/16 dinar

dinar: (Mt 18,28; In 12,5) - dLnarionsr = 1 zi muncă (aproximativ 6 gr. aur)

drahmă: (Lc 15,8) - drachmasg = 1 dinar

două drahme: (Mt 17,24) - didrachmasg

monedă: (Mt 17,27) - statLrsg = 4 drahme

argint: (Mt 26,15; Lc 9,3) - argyrionsr shekelse = 4 dinarisr = 4 drahmesg

talant: (Mt 18,24; Apoc 16,21) - talantonsg = 6.000 dinari = 34,273 kg

4. Sisteme

se - sistemul ebraic

sg - sistemul grec

sp - sistemul palestinian

sr - sistemul roman


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro