1

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filemon

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, prizonierul lui Cristos Isus și fratele Timotei către Filemon, iubitul nostru colaborator
  2. și către sora noastră Apfia, către Arhip, [fratele] nostru de luptă, și comunitatea care se află în casa ta:
  3. har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos.
  4. Îi mulțumesc întotdeauna lui Dumnezeu, aducându-mi aminte de tine în rugăciunile mele,
  5. căci am auzit de iubirea și credința ta pe care o ai față de Domnul Isus și față de toți sfinții.
  6. Participarea ta la credință să devină eficace prin fapte pentru cunoașterea întregului bine [pe] care [îl putem face] în Cristos.
  7. Într-adevăr, am avut o mare bucurie și consolare datorită iubirii tale, pentru că prin tine, frate, au fost alinate inimile sfinților.
  8. De aceea, chiar dacă am în Cristos tot dreptul să-ți poruncesc ceea ce se cuvine să faci,
  9. mai degrabă te îndemn, din iubire, așa cum sunt eu, Paul, acum bătrân și prizonier al lui Cristos Isus,
  10. te rog pentru copilul meu, pentru Onesim, pe care l-am născut în lanțuri.
  11. Odinioară el îți era nefolositor, dar acum e de folos atât pentru tine, cât și pentru mine.
  12. Ți l-am trimis înapoi, pe el, care este inima mea.
  13. Aș fi voit să-l țin pentru mine ca, în locul tău, să-mi slujească mie, celui care sunt în lanțuri pentru evanghelie,
  14. dar n-am vrut să fac nimic fără consimțământul tău, pentru ca binele tău să nu fie silit, ci de bunăvoie.
  15. Poate tocmai de aceea a fost despărțit de tine pentru un timp ca să-l primești înapoi pentru veșnicie,
  16. dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât un sclav, ca pe un frate iubit mai ales pentru mine, dar cu atât mai mult pentru tine, atât ca om, cât și ca [frate] în Domnul.
  17. Deci, dacă mă consideri părtaș [în credință] cu tine, primește-l ca pe mine însumi.
  18. Dacă te-a nedreptățit cu ceva sau îți datorează ceva, trece aceasta în contul meu.
  19. Eu, Paul, am scris-o cu mâna mea, eu îți voi plăti - ca să nu spun că îmi ești dator cu tine însuți.
  20. Da, frate, să am și eu o favoare de la tine în Domnul! Liniștește-mi inima în Cristos!
  21. Ți-am scris convins de ascultarea ta, știind că vei face chiar mai mult decât îți spun.
  22. Totodată, pregătește-mi loc de cazare căci sper să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre.
  23. Te salută Epafras, închis împreună cu mine pentru Cristos Isus,
  24. ca și Marcu, Aristarh, Dima și Luca, colaboratorii mei.
  25. Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru!

  Salut către destinatari

  Capitolul 1

  1 Paul, prizonierul lui Cristos Isus și fratele Timotei către Filemon, iubitul nostru colaborator 2 și către sora noastră Apfia, către Arhip, [fratele] nostru de luptă a, și comunitatea care se află în casa ta: 3 har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos.

  Iubirea și credința lui Filemon

      4 Îi mulțumesc întotdeauna lui Dumnezeu, aducându-mi aminte de tine în rugăciunile mele, 5 căci am auzit de iubirea și credința ta pe care o ai față de Domnul Isus și față de toți sfinții. 6 Participarea ta la credință să devină eficace prin fapte pentru cunoașterea întregului bine [pe] care [îl putem face] b în Cristos c. 7 Într-adevăr, am avut o mare bucurie și consolare datorită iubirii tale, pentru că prin tine, frate, au fost alinate inimile sfinților.

  Intervenția lui Paul pentru Onesim

      8 De aceea, chiar dacă am în Cristos tot dreptul să-ți poruncesc ceea ce se cuvine să faci, 9 mai degrabă te îndemn, din iubire, așa cum sunt eu, Paul, acum bătrân și prizonier al lui Cristos Isus, 10 te rog pentru copilul meu, pentru Onesim d, pe care l-am născut în lanțuri. 11 Odinioară el îți era nefolositor, dar acum e de folos atât pentru tine, cât și pentru mine. 12 Ți l-am trimis înapoi, pe el, care este inima mea e. 13 Aș fi voit să-l țin pentru mine ca, în locul tău, să-mi slujească mie, celui care sunt în lanțuri pentru evanghelie, 14 dar n-am vrut să fac nimic fără consimțământul tău, pentru ca binele tău să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate tocmai de aceea a fost despărțit de tine pentru un timp ca să-l primești înapoi pentru veșnicie, 16 dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât un sclav, ca pe un frate iubit mai ales pentru mine, dar cu atât mai mult pentru tine, atât ca om, cât și ca [frate] în Domnul.
       17 Deci, dacă mă consideri părtaș [în credință] cu tine, primește-l ca pe mine însumi. 18 Dacă te-a nedreptățit cu ceva sau îți datorează ceva, trece aceasta în contul meu. 19 Eu, Paul, am scris-o cu mâna mea, eu îți voi plăti - ca să nu spun că îmi ești dator cu tine însuți. 20 Da, frate, să am și eu o favoare de la tine în Domnul! Liniștește-mi inima în Cristos!
       21 Ți-am scris convins de ascultarea ta, știind că vei face chiar mai mult decât îți spun. 22 Totodată, pregătește-mi loc de cazare căci sper să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre.

  Salutări și binecuvântare

      23 Te salută Epafras, închis împreună cu mine pentru Cristos Isus, 24 ca și Marcu, Aristarh, Dima și Luca, colaboratorii mei.
       25 Harul Domnului f Isus Cristos să fie cu duhul vostru! g

   

  Note de subsol


  a Termenul grec systratiotes înseamnă camarad, tovarăş de armată şi este folosit aici în sens figurat, ca şi în Fil 2,25.
  b Multe manuscrise au: pe care îl puteţi face, altele omit.
  c Este folosită, în mod neobişnuit, prepoziţia de direcţie "spre" înainte de "Cristos". Aceasta a creat o serie de variante de traducere. Astfel este posibilă şi traducerea: care ne conduce la Cristos sau pentru Cristos.
  d Numele Onesimos era frecvent la sclavii din Asia Mică, însemnând "util". Era proverbială lenea şi nesupunerea sclavilor din Frigia (Onesim era din Colose), dar, prin încreştinare, sfântul Paul presupune că Onesim îşi schimbă viaţa, confirmându-şi numele.
  e Câteva manuscrise adaugă: Primeşte-l!
  f Mai multe manuscrise adaugă: nostru.
  g O serie de manuscrise vechi adaugă: Amin, altele schimbă: vostru cu: tău.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro