A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z

Indice alfabetic: litera P

Păcătos

Pace

Pâine

Pălmuire Mt 26,67

Pământ

Pamfilia Fap 2,10; 13,13

Pafos Fap 13,6

Partea dreaptă In 21,6

Parţii Fap 2,9

Părtinire Iac 2,1

Paştele

Patara Fap 21,1

Patrie Fil 3,20

Paul

Pedagog

Pelerinaj

Pelin Ap 8,11

Perga Fap 13,13

Pergam Ap 2,12

Petic Mt 9,16 Mc 2,21

Petru

Piatră

Pilat

Plâns

Planul lui Dumnezeu 1 Tim 1,4 Evr 11,40

Poarta Oilor In 5,2

Poartă In 10,7

Pont Fap 2,9

Porcius Festus Fap 24,27

Postul Mt 6,16

Potir Lc 22,42

Pozzuoli Fap 28,13

Preot

Pretoriu In 18,28

Prezbiter Fap 14,23

Primul rod 1Cor 15,20

Profanarea devastatoare Mt 24,15 Mc 13,14

Promisiuni

Providenţă

Prozeliţi Fap 2,11

Ptolemaida Fap 21,7

Pudens 2 Tim 4,21

Pui de viperă Lc 3,7

Pustiu

Putere


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro