A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z

Indice alfabetic: litera T

Tabita Fap 9,36

Tabor Mt 17,1

Tăcere Ap 8,1

Talant Mt 18,24 Ap 16,21

Tars Fap 9,11

Tată

Taxa pentru templu Mt 17,24

Temător de Dumnezeu Fap 2,11

Templu

Teofil Lc 1,3 Fap 1,1

Tesalonic Fap 17,1

Testament Evr 9,16

Tetrarh Lc 3,1

Tiatira Fap 16,14 Ap 2,18

Tiberiada In 6,1

Tiberiu Lc 3,1

Timotei 1 Tim 1,2

Timp

Tovarăş de luptă Flm 2

Trahonitida Lc 3,1

Trâmbiţă 1Tes 4,16

Trei Taverne Fap 28,15

Troas Fap 16,8

Tron

Trup

Tunica Mt 5,40 Lc 9,3 In 19,24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro