1

Avdie

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Vedenia lui Avdie. Așa zice Domnul Dumnezeu despre Edom: Auzit-am o veste de la Domnul și un sol a fost trimis către popoare: Veniți, să ne sculăm cu război împotriva lui!
  2. Iată că mic te-am făcut printre neamuri și neluat în seamă foarte!
  3. Semeția inimii tale te-a înșelat! El, care are sălaș în văgăunile stâncilor și odihna pe vârfuri, zice în inima sa: ?Cine mă va coborî pe pământ?"
  4. "Dacă te vei înălța ca vulturul și-ți vei face cuibul tău printre stele, și de acolo te voi da jos", zice Domnul.
  5. Dacă furii ar fi venit la tine, sau jefuitorii în vreme de noapte, n-ar fura ei decât atât cît le este de ajuns? Sau dacă culegătorii ar fi venit la tine, n-ar fi lăsat pe urmă ciorchini de poamă?
  6. Cum a fost scotocit Isav și cercetate cu de-amănuntul ascunzișurile lui!
  7. Ei te-au alungat până la hotare, și-au bătut joc de tine toți cei uniți cu tine! Ei te-au înșelat, bunii tăi prieteni! Cei care mâncau pâinea ta îți întind curse pașilor tăi și tu n-ai băgat de seamă.
  8. Oare în ziua aceea, zice Domnul, nu voi pierde pe înțelepții Edomului și priceperea din muntele lui Isav?
  9. Se vor înspăimânta vitejii tăi, Temane, ca toți din muntele lui Isav să piară.
  10. Din pricina măcelului și a silniciei fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei pieri de-a pururi!
  11. În vremea când tu erai de fată, cei străini se făceau stăpâni pe avuția lui și cei de altă lege veneau în porțile lui și asupra Ierusalimului au aruncat sorți, și tu erai ca unul dintre aceia!
  12. Nu te uita la ziua fratelui tău, a prăpădului venit peste el! Nu te veseli de fiii lui Iuda în ziua pieirii lor! Nu grăi trufaș în vremea aceea de strâmtorare!
  13. Nu intra pe poarta poporului Meu în ziua zbuciumării lui și nici nu te uita la nenorocirea lui în ziua când se prăpădește! Nu întinde mâna ta către averea lui în ziua pieirii lui ;
  14. Nu sta la răspântii ca să dobori pe cei fugari ai lui și nu fi silnic cu cei rămași în ziua cea de strâmtorare!
  15. Că aproape este ziua Domnului pentru toate neamurile! Cum ai făcut așa ți se va face; fapta se va întoarce asupra ta.
  16. Precum ați băut voi pe muntele meu cel sfânt, tot așa popoarele toate vor bea vin fără încetare, vor bea, se vor îmbuiba, vor fi ca și cum n-ar fi fost!
  17. Ci numai în muntele Sionului va fi mântuire și sfânt va fi, și casa lui Iacov va stăpâni pe cei care au stăpânit-o.
  18. Și va fi casa lui Iacov foc, a lui Iosif văpaie și a lui Isav paie. Ele o vor aprinde și mistui, și niciunul din casa lui Isav nu va scăpa, zice Domnul.
  19. Cei din Negheb (Miazăzi) vor cuprinde muntele lui Isav, iar cei din câmpie, țara Filistenilor; ei vor lua în stăpânire ținutul lui Efraim și Samariei, și Veniamin va stăpâni Galaadul.
  20. Și cei robii din această oștire, fiii lui Israel, vor lua în stăpânire Canaanul până la Sarepta, și cei robiți din Ierusalim care sînt la Sefarad vor stăpâni cetățile de la miazăzi.
  21. Și biruitorii se vor sui în muntele Sionului ca să judece muntele lui Isav; iar împărăția a Domnului va fi!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro