1 2 3

Sofonie

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Cuvântul Domnului care a fost către Sofonie, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Iezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda.
  2. "Voi nimici tatul de pe fața pământului", zice Domnul.
  3. "Voi nimici oamenii și dobitoacele, păsările cerului și peștii mării! Voi face să se poticnească nelegiuiții și voi pierde pe oameni de pe fața pământului", zice Domnul.
  4. "Și voi întinde mâna Mea împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor din Ierusalim și voi distruge din locul acesta pe Baal până la ultimele lui rămășițe, numele slujitorilor săi, împreună cu al preoților;
  5. Și pe toți cei ce se închină, pe acoperișuri, oștirii cerului, și pe toți cei ce slăvesc pe Domnul, dar se jură și pe Milcom;
  6. Pe cei ce se întorc de la Domnul, pe cei care nu-L caută pe Domnul și năzuiesc spre El".
  7. Tăceți toți înaintea Domnului Dumnezeu, că aproape este ziua Lui, că Domnul a pregătit ospăț și a sfințit pe cei chemați ai Lui!
  8. Și în ziua ospățului voi pedepsi pe căpetenii și casa regelui și pe toți cei care se îmbracă în veșminte străine;
  9. Voi pedepsi pe cei care sar peste prag și umplu casa stăpânilor lor de silnicie și viclenie.
  10. Și se va ridica în ziua aceea un strigăt de la Poarta Peștilor, urlete din cetatea cea nouă și mare larmă de pe caline.
  11. Urlați voi, locuitori ai Macteșului, căci toți cei care fac negoț sunt nimiciți și cei care sunt cântăritori de argint sunt distruși.
  12. Și în ziua aceea, voi scormoni Ierusalimul cu făclii și voi pedepsi pe toți cei care zac pe drojdia lor și zic în inima lor: "Dumnezeu nu face nici bine, nici rău!"
  13. Pentru aceasta, averea lor va fi distrusă și oasele lor pustiite; și vor zidi case, dar nu le vor locui; vor sădi vii, și din vinul lor nu vor bea.
  14. Aproape este ziua cea mare a Domnului, aproape este și zorește într-una. Se aude venind ziua Domnului! Viteazul va țipa groaznic atunci.
  15. Zi de mânie este ziua aceea, zi de strâmtorare și de jale, zi de pustiire și de nimicire, zi de întuneric și de beznă, zi de nori și de negură;
  16. Zi cu sunet de trâmbiță și de strigăte de război împotriva cetăților întărite și a turnurilor înalte.
  17. Voi strâmtora pe oameni și vor merge ca orbii, căci împotriva Domnului au săvârșit păcate; sângele lor vărsat va fi ca pulberea și trupurile lor ca gunoiul.
  18. Nici aurul, nici argintul nu vor putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, căci tot pământul va fi mistui. de focul mâniei Lui; căci El va distruge, da, va pierde într-o clipă pe toți locuitorii pământului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro